Đại hội chi bộ
Chi bộ khoa Lý luận Chính trị và Xã hội tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy, ngày 28/8/2017, Đảng ủy đã chọn đại hội Chi bộ khoa Lý luận Chính trị và Xã hội nhiệm kỳ 2017-2020 tổ chức đại hội điểm.
Chi bộ khoa Nông học đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy, ngày 11/9/2017, Chi bộ khoa Nông học đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đại hội Chi bộ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày 18/9, Chi bộ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (CTCT&CTSV) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.
Đại hội Chi bộ Trung tâm GDTC và Thể thao nhiệm kỳ 2017-2020
Chiều ngày 07/09/2017, tại phòng Hội thảo tầng 3, Trung tâm GDTC&TT đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản
Được sự thống nhất của Đảng ủy Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 31/08/2017, Chi bộ Nhà xuất bản đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trong không khí nghiêm túc và hết sức trang trọng, nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
4902

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ