CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 23 /CV - CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

Kính gửi:       BCH Công đoàn bộ phận

 

Hướng tới kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn Học viện phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức các hoạt động chào mừng như sau:

1.     Hoạt động du xuân

- Công đoàn Học viện giao cho BCH các Công đoàn bộ phận chủ động tổ chức cho nữ CBVC đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, báo cáo kết quả chuyến đi về văn phòng công đoàn.

- Các công đoàn bộ phận tổ chức việc thăm quan du lịch đảm bảo đúng quy định của Thủ tướng chính phủ, chỉ được tổ chức vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và kết thúc trong tháng 3/2018.

2. Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thi Cắm hoa năm 2018 với chủ đề “Sắc Xuân 2018”

- Thời gian: 7h45-11h30, ngày 6/3/2018 (thứ Ba)

- Địa điểm: Hội trường C

- Đối tượng tham gia: nữ đoàn viên công đoàn tại các đơn vị trong Học viện.

- Tổ chức thực hiện (theo Thể lệ đính kèm)

Đọc tiếp...