• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu chung

I. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018- 2022

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Đ/c Nguyễn Quốc Oánh

Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Đ/c Lê Thị Giang

Khoa Quản lý đất đai

3

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT&CTSV

4

Đ/c Trương Thị Thu Hạnh

Khoa Lý luận chính trị và Xã Hội

5

Đ/c Nguyễn Đăng Thiện

TT Giáo dục thể chất và Thể thao

6

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Khoa Cơ-Điện

7

Đ/c Đỗ Quang Giám

Khoa Kế toán &QTKD

8

Đ/c Đỗ Thị Hường

Khoa Nông học

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Nam

Văn phòng Học viện

10

Đ/c Tô Thế Nguyên

Khoa  Kinh tế &PTNT

11

Đ/c Hoàng Thị Minh Nguyệt

Khoa Công nghệ thực phẩm

12

Đ/c Dương Văn Nhiệm

Khoa Thú y

13

Đ/c  Đặng Thúy Nhung

Khoa Chăn nuôi

14

Đ/c Mai Thị Thanh Tuyền

Văn phòng Công đoàn Học viện

15

Đ/c Nguyễn Công Ước

Ban Thanh tra

II. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

1. Đ/c Nguyễn Quốc Oánh          - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Thị Giang                             -  Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Tất Thắng            -  Phó Chủ tịch

4. Đ/c Trương Thị Thu Hạnh       - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Đăng Thiện         - Ủy viên

III. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

1. Đ/c Lê Thị Giang                   - Chủ nhiệm

2. Đ/c Tạ Quang Giảng            -  Phó Chủ nhiệm

3. Đ/c Phan Văn Đồng             - Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Đăng Học          - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Công Ước             - Ủy viên