• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

lịch thi đấu bán kết giải bóng đá truyền thống CBVC năm 2018

 

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CBVC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

NĂM 2018

(Thi đấu 07 người)

GIỜ

BẢNG

TRẬN

ĐỘI GẶP ĐỘI

Thứ 6 ( 18/5/2018 )

17h00

Sân 1

 

1

BÁN KẾT 1: Khoa KT&PTNT, Viện KT - Khoa QLDD

18h00

Sân 1

 

2

BÁN KẾT 2: Khoa Nông học - Liên quân phòng ban 1

Thứ 2 ( 21/5/2018 )

17h00

Sân 1

   

CHUNG KẾT

18h00

Sân 1

   

TRAO GIẢI + BẾ MẠC

                                                                                    BAN TỔ CHỨC

 

Hướng dẫn tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
   

Số: 42 /CV-CĐ

(Về việc tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

          Thực hiện Văn bản số 95/HD-CĐN- CSPL, ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. BCH Công đoàn Học viện hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 như sau:

         

Điều lệ bóng đá 2018

            CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                       

                                                                       Hà nội, ngày … tháng 4 năm 2018

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CBVC

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2018

Điều 1. Mục đích - ý nghĩa

Là hoạt động Thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2018) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018);

Tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích phong trào tập luyện và hoạt động thể thao trong khối cán bộ viên chức Học viện; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2017-2018. Công đoàn Học viện sẽ tổ chức Giải Bóng đá truyền thống của khối CBVC trong thời gian tháng 5 năm 2017.

thông báo về việc tổ chức giải bóng đá CBVC năm 2018

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

      

Số: 33 /CV- CĐ

(Về việc tổ chức giải bóng đá truyền thống

CBCCVC năm 2018 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

Thực hiện chương trình công tác của BCH Công đoàn Học viện khóa XXXII, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức giải bóng đá truyền thống CBVC năm 2018. Đây là hoạt động Thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2018) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018). Để giải bóng đá diễn ra thành công, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện các nội dung sau:

1. Thành lập đội bóng và tổ chức tập luyện

- Mỗi Công đoàn bộ phận là một đội bóng, nếu Công đoàn bộ phận không có đủ số lượng cầu thủ có thể ghép với Công đoàn bộ phận khác thành một đội tham gia thi đấu.

- Các đội tự tổ chức tập luyện, nếu có nhu cầu mượn sân thì đăng ký với Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 _____________________

Số: 30 /CV - CĐ

(Về việc tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

  

Kính gửi:     Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

Được sự đồng ý của Đảng ủy; thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018; nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn kiêm nhiệm. Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022.