• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp người lao động nên biết

(NLĐO) - Rất nhiều người lao động (NLĐ) sau khi bị mất việc hoặc xin thôi việc nhưng không biết quyền lợi của mình như thế nào.

 

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2018

Bộ LĐ-TB-XH ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đó: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Giới thiệu chính sách mới

Ngày 11/11/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 trừ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Tóm tắt một số nội dung của Nghị định như sau:

Mục 1. Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối vớichế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

 

Chính sách mới người lao động cần biết kể từ 1-1-2018

Tiền lương tháng đóng BHXH từ ngày 1-1-2018 trở đi bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ lương hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.