• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

thông báo về việc tổ chức giải bóng đá CBVC năm 2018

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

      

Số: 33 /CV- CĐ

(Về việc tổ chức giải bóng đá truyền thống

CBCCVC năm 2018 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

Thực hiện chương trình công tác của BCH Công đoàn Học viện khóa XXXII, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức giải bóng đá truyền thống CBVC năm 2018. Đây là hoạt động Thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2018) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018). Để giải bóng đá diễn ra thành công, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện các nội dung sau:

1. Thành lập đội bóng và tổ chức tập luyện

- Mỗi Công đoàn bộ phận là một đội bóng, nếu Công đoàn bộ phận không có đủ số lượng cầu thủ có thể ghép với Công đoàn bộ phận khác thành một đội tham gia thi đấu.

- Các đội tự tổ chức tập luyện, nếu có nhu cầu mượn sân thì đăng ký với Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

2. Nộp danh sách cầu thủ

Các đội gửi danh sách cầu thủ về Văn phòng Công đoàn Học viện trước ngày 21/4/2018 qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

3. Bốc thăm: 15 giờ 00 ngày 24/4/2018 (thứ Ba) tại Văn phòng công đoàn Học viện.

4. Lịch thi đấu: Dự kiến khai mạc 16 giờ 00, ngày 4/5/2018 (theo lịch tuần). Các trận thi đấu diễn ra vào 02 ngày: Thứ hai và thứ sáu hàng tuần.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH công đoàn bộ phận thực hiện tốt kế hoạch trên./.

Các thông tin về giải bóng đá CBVC năm 2018 sẽ được cập nhật thường xuyên trên website http://www.vnua.edu.vn/doanthe/congdoan/

      

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN VĂN THỂ

          Nguyễn Đăng Thiện