Phối cảnh minh họa tỷ lệ 1/500.
Bản đồ Quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/500.
Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500.
Chi tiết xem thêm tại đây

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.24.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ