Học Bổng - Du Học
04/07/2016

Trường ĐH Miyazaki (UOM) được thành lập từ tháng 10 năm 2003. Trường ĐH Miyazaki hiện nay gồm có 5 khoa: Giáo dục và văn hóa, Y khoa, Kĩ sư, Nông nghiệp, và Đổi mới khu vực và trình độ đào tạo sau đại học (trình độ thạc sỹ và tiến sỹ). Đại học Miyazaki hiện nay có khoảng 5,500 sinh viên và 1,800 cán bộ.

14:54 24/07/2017
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ.... của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức.
09:51 18/07/2017
Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm và hoạt động bên lề tập huấn.
08:49 05/07/2017
Trường ĐH Miyazaki (UOM) được thành lập từ tháng 10 năm 2003. Trường ĐH Miyazaki hiện nay gồm có 5 khoa: Giáo dục và văn hóa, Y khoa, Kĩ sư, Nông nghiệp, và Đổi mới khu vực và trình độ đào tạo sau đại học (trình độ thạc sỹ và tiến sỹ). Đại học Miyazaki hiện nay có khoảng 5,500 sinh viên và 1,800 cán bộ.
13:55 29/06/2017
Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc ký năm 1995, Bộ Khoa học, Thông tin truyền thông và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc (MSIP) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) (sau đây gọi là các bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2021
10:03 23/06/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty OLECO (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã phối hợp tổ chức buổi giáo dục định hướng cho sinh viên Học viện được lựa chọn tham gia Chương trình năm 2017
16:28 13/06/2017
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ 3 tháng đến 9 tháng.
13:46 07/06/2017
Thực hiện chủ trương và triển khai hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại trong lĩnh vực xây dựng và quản lý thông minh cơ sở hạ tầng đô thị, Trường ĐH Giao thông vận tải phối hợp cùng ĐH Feng Chia, Đài Loan tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản lý thông minh cơ sở hạ tầng (Smart management of infrastructure).
15:24 02/06/2017
SEAMEO đã khởi động "Chương trình Thực tập SEAMEO dành cho sinh viên" với mục đích nuôi dưỡng và chuẩn bị tốt hơn cho các bạn sinh viên trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.
17:19 01/06/2017
Đây là kêu gọi mời nộp đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR).
11:04 23/05/2017
Ban HTQT trân trọng thông báo Chương trình Doanh nghiệp xã hội trẻ Châu Á (AYSPP 2017) như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ