Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

BỘ MÔN THIẾT BỊ BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NS 

 

1. NHIỆM VỤ ÐÀO TẠO

Ðào tạo Kỹ sư thuộc chuyên ngành: Cơ khí bảo quản và chế biến nông sản, Cơ khí nông nghiệp, Ðộng lực, Công nghiệp và công trình nông thôn, Cung cấp và sử dụng điện, Công nghệ sau thu hoạch, Chăn nuôi,

Ðào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ các chuyên ngành: Cơ khí bảo quản và chế biến nông sản, Cơ khí nông nghiệp

2. CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ

a) Các môn học đào tạo Ðại học

Stt

Tên môn học

Số ĐVHT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Máy nâng chuyển

Kỹ thuật lò hơi

Kỹ thuật bảo quản nông sản

Kỹ thuật sấy nông sản

Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm

Các thiết bị cơ bản trong công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật chế biến nông sản- thực phẩm

Kỹ thuật bao gói sản phẩm

Thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm

Thiết bị trong công nghệ sau thu hoạch

Các thiết bị cơ bản trong bảo quản và chế biến NS

Công nghệ chế biến nông sản thực phẩm

Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi

Máy nông nghiệp tĩnh tại

Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm

Tự động điều khiển trong chế biến nông sản

Tin học chuyên ngành

Ðồ án kỹ thuật bảo quản nông sản

Ðồ án kỹ thuật sấy nông sản

Ðồ án thiết bị chế biến nông sản

3

2

4

3

2

5

5

3

4

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

 

b) Các môn học đào tạo Cao học

 

Stt

Tên môn học

Số ĐVHT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lý thuyết truyền nhiệt

Sử dụng nhiệt lạnh trong nông nghiệp

Lý thuyết tính toán máy phục vụ chăn nuôi

Một số vấn đề mới trong bảo quản nông sản

Lý thuyết truyền nhiệt và chuyển khối

Lý thuyết tính toán thiết bị chế biến lương thực

Lý thuyết tính toán thiết bị chế biến rau quả

Lý thuyết tính toán thiết bị chế biến thịt sữa

Tự động hoá trong chế biến nông sản

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

3.1 Về công nghệ:

- Nghiên cứu công nghệ bảo quản các loại rau quả tươi theo phương pháp bao gói khí điều biến( Modify atmosphe Packaging)

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

- Nghiên cứu tận dụng các phụ, phế phẩm nông lâm nghiệp làm thức ăn chăn nuôi.

3.1 Về thiết bị:

          Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị dùng trong bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm: Thiết bị trích ly tinh dầu gấc, các loại hạt rau quả,…

          Nghiên cứu thiết kế  và chế tạo hệ thống thiết bị giết mổ gia súc, gia cầm

          Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị xử lý các chất thải trong các nhà máy chế biến và các phụ phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp: nhà máy chế biến thịt, cá, cà chua cô đặc

           Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và hệ thống thiết bị cho các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm trên cơ sở ký kết các hợp đồng kinh tế theo phương thức chìa khóa trao tay: hệ thống thiết bị sấy hạt giống, hệ thống thiết bị sấy thăng hoa,…

 

  4. GIÁO TRÌNH ÐÃ XUẤT BẢN

 

Stt

Tên giáo trình

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tác giả

1

Kỹ thuật lò hơi

2007

NXBNN

 

PGS. TS. Phạm Xuân Vượng

PGS.TS. Nguyễn Văn Muốn

2

Kỹ thuật bảo quản nông sản

2006

NXBNN

PGS. TS. Phạm Xuân Vượng

PGS.TS.Trần Như Khuyên

3

Kỹ thuật sấy nông sản

2006

NXBNN

PGS. TS. Phạm Xuân Vượng

PGS.TS.Trần Như Khuyên

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: