Giới thiệu - Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Cơ - Điện đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật từ trình độ cao đẳng đến trình độ tiến sỹ, cụ thể gồm:

1. TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành Kỹ thuật cơ khí

 Mục tiêu chung: Đào tạo tiến sĩ có kiến thực chuyên sâu về lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và chuyên môn, làm việc sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông-lâm nghiệp.

2. TRÌNH ĐỘ CAO HỌC

Mục tiêu chung: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề của từng chuyên ngành. 

 2.1. Ngành Kỹ thuật cơ khí

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Định hướng chuyên sâu là cơ khí nông lâm nghiệp, cơ khí động lực, cơ khí chế tạo và cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm.

2.2. Ngành Kỹ thuật điện

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật điện có trình độ chuyên môn cao và có kiến thức đủ rộng, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật điện- điều khiển, biết cách ứng dụng kiến thức được đào tạo trong ngành nông nghiệp – nông thôn, có phương pháp tư duy hệ thống, có khả năng làm việc độc lập. Các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện; Tự động hóa.

3. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đào tạo 06 ngành với 12 chuyên ngành

3.1. Ngành Kỹ thuật cơ khí

Các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí động lực; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí thực phẩm.

3.2. Ngành Kỹ thuật điện

Các chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa

3.3. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Các chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng cơ sởCông trình.

3.4. Ngành Kỹ thuật cơ khí - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE)

Các chuyên ngành: Công nghệ và thiết bị thực phẩm; Máy và thiết bị thực phẩm

3.5. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3.6. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

4. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng với kiến thức chuyên môn về công nghệ kỹ thuật cơ khí;  công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Đào tạo hai ngành.

4.1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4.2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: