BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. LÊ MINH LƯ
Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
  Phụ trách Khoa học, HTQT, Vật tư

TS. NGUYỄN THANH HẢI

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Phụ trách Đào tạo, Sinh viên

TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: