CÁC BAN

CÁC BAN 

  I. BAN THANH TRA GIÁO DỤC 

 

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng Khoa

Trưởng Ban

2

CV. Bùi Thị Lan Hương

Trợ lý Tổ chức

Ủy viên - Thư ký

3

ThS. Nguyễn T. Huyền Thanh

Ủy viên BCH Công đoàn Khoa

Ủy viên

4

CV. Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trợ lý Đào tạo

Ủy viên

5

ThS. Đỗ Trung Thực

Bí thư LCĐ Khoa

Ủy viên

  II. BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Lê Minh Lư

Bí thư Chi Bộ, Trưởng Khoa     

Trưởng Ban

2

TS. Nguyễn Xuân Trường     

Phó Trưởng Khoa

Phó Ban

3

TS. Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng Khoa

Phó Ban

4

CV. Bùi Thị Lan Hương

Trợ lý Tổ chức

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Ủy viên

6

ThS. Đỗ Trung Thực

Bí thư LCĐ

Ủy viên

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: