CÁC HỘI ĐỒNG

CÁC HỘI ĐỒNG 

I. HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHOA 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Lê Minh Lư

Bí thư Chi Bộ, Trưởng Khoa     

Chủ Tịch

2

TS. Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM hệ thống điện

Phó chủ tịch

3

TS. Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM TBBQ & CBNS

Phó chủ tịch

4

CV. Bùi Thị Lan Hương

Trợ lý Tổ chức

Ủy viên thường trực - Thư ký

5

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Ủy viên thường trực 

6

TS. Lê Vũ quân

Trưởng BM Máy NN

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thị Hiên

Trưởng BM Cơ sở KT Điện

Ủy viên

8

TS. Bùi Việt Đức

Trưởng BM Động lực

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Xuân Thiết

Trưởng BM Cơ học kỹ thuật

Ủy viên

10

TS. Tống Ngọc Tuấn

Trưởng BM Công nghệ cơ khí

Ủy viên

11

TS. Ngô Trí Dương

Trưởng BM Tự động hóa

Ủy viên

II. HỘI ĐỒNG KHOA 

TT

Họ và Tên

 Đơn vị

Chức Vụ

1

Ông Lê Minh Lư

Khoa Cơ - Điện

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Thanh Hải

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

3

Ông Nguyễn Xuân Trường

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

4

Ông Ngô Trí Dương

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

5

Ông Bùi Việt Đức

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Thị Hiên

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

7

Ông Lê Vũ Quân

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Xuân Thiết

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

9

Ông Tống Ngọc Tuấn

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

10

Ông Đào Quang Kế

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

11

Ông Bùi Hải Triều

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

12

Ông Lương Văn Vượt

Khoa Cơ - Điện

Ủy viên

13

Ông Phạm Quốc Cường

Công ty Tân Nhật Thăng

Ủy viên

14

Ông Vũ Quang Hội

Tập đoàn Bitexco

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Văn Nhượng

CT TNHH SXTM TBCN Việt Nhật

Ủy viên

 III. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG -  KỶ LUẬT SINH VIÊN        

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

CV. Bùi Thị Lan Hương

Trợ lý Tổ chức

Ủy viên - Thư ký

3

ThS. Đặng Thị Thúy Huyền

Giảng viên

Ủy viên

4

ThS. Đỗ Trung Thực

Bí thư LCĐ

Ủy viên

5

CV. Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trợ lý Đào tạo

Ủy viên

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: