DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

STT

Họ và tên

Bộ môn

Lý lịch

1

Mai Thị Thanh Thuỷ

Cơ sở kỹ thuật điện

Chi tiết

2

Nguyễn Thị Hiên

Cơ sở kỹ thuật điện

Chi tiết

3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cơ sở kỹ thuật điện

Chi tiết

4

Nguyễn Văn Đạt

Cơ sở kỹ thuật điện

Chi tiết

5

Phạm Việt Sơn

Cơ sở kỹ thuật điện

Chi tiết

6

Ngô Phương Thủy

Cơ sở kỹ thuật điện

 Chi tiết

7

Đỗ Hữu Duật

Hệ thống điện

Chi tiết

8

Ngô Quang Ước

Hệ thống điện

Chi tiết

9

Nguyễn Thị Duyên

Hệ thống điện

Chi tiết

10

Nguyễn Thị Huyền Thanh

Hệ thống điện

Chi tiết

11

Nguyễn Xuân Hiếu

Hệ thống điện

Chi tiết

12

Nguyễn Xuân Trường

Hệ thống điện

Chi tiết

13

Phạm Thị Lan Hương

Hệ thống điện

Chi tiết

14

Đào Quang Kế

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

15

Nguyễn Hữu Hưởng

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

16

Nguyễn Thị Thu Trang

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

17

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

18

Phạm Thanh Cường

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

19

Tống Ngọc Tuấn

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

20

Nguyễn Ngọc Cường

Công nghệ cơ khí

Chi tiết

21

Dương Thành Huân

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

22

Nguyễn Xuân Thiết

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

23

Lê Minh Lư

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

24

Lương Văn Vượt

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

25

Nguyễn Chung Thông

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

26

Trần Nhật Minh

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

27

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết

28

Bùi Quốc Huy

Tự động hóa

Chi tiết

29

Đặng Thị Thúy Huyền

Tự động hóa

Chi tiết

30

Lại Văn Song

Tự động hóa

Chi tiết

31

Ngô Trí Dương

Tự động hóa

Chi tiết

32

Nguyễn Kim Dung

Tự động hóa

Chi tiết

33

Nguyễn Thái Học

Tự động hóa

Chi tiết

34

Nguyễn Văn Linh

Tự động hóa

Chi tiết

35

Nguyễn Văn Điều

Tự động hóa

Chi tiết

36

Nguyễn Quang Huy

Tự động hóa

Chi tiết

37

Bùi Việt Đức

Động lực

Chi tiết

38

Đặng Ngọc Danh

Động lực

Chi tiết

39

Đặng Tiến Hòa

Động lực

Chi tiết

40

Đỗ Trung Thực

Động lực

Chi tiết

41

Hàn Trung Dũng

Động lực

Chi tiết

42

Lê Anh Sơn

Động lực

Chi tiết

43

Nông Văn Nam

Động lực

Chi tiết

44

Nguyễn Trọng Minh

Động lực

Chi tiết

45

Nguyễn Ngọc Quế

Động lực

Chi tiết

46

Đỗ Đình Thi

Máy nông nghiệp

Chi tiết

47

Hoàng Đức Liên

Máy nông nghiệp

Chi tiết

48

Lê Văn Bích

Máy nông nghiệp

Chi tiết

49

Lê Văn Dũng

Máy nông nghiệp

Chi tiết

50

Lê Vũ Quân

Máy nông nghiệp

Chi tiết

51

Lương Thị Minh Châu

Máy nông nghiệp

Chi tiết

52

Lưu Văn Chiến

Máy nông nghiệp

Chi tiết

53

Hoàng Xuân Anh

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

54

Ngô Thị Hiền

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

55

Nguyễn Thanh Hải

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

56

Trần Như Khánh

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

57

Trần Như Khuyên

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

58

Phạm Đức Nghĩa

Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

Chi tiết

59

Phạm Thị Hằng

Xưởng Cơ Điện

Chi tiết

60

Đào Xuân Tiến

Xưởng Cơ Điện

Chi tiết

61

Nguyễn Thị Châu

Xưởng Cơ Điện

Chi tiết

62

Nguyễn Bắc Tuấn

Xưởng Cơ Điện

Chi tiết

63

Kiều Văn Viên

Xưởng Cơ Điện

Chi tiết

64

Trần Thị Thúy An

Văn phòng

Chi tiết

65

Bùi Thị Lan Hương

Văn phòng

Chi tiết

66

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Văn phòng

Chi tiết

 

 

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: