DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHOA CƠ - ĐIỆN

STT

Họ và tên

Bộ môn

Di động

Lý lịch

1

Mai Thị Thanh Thuỷ

Cơ sở ĐKT

0983 349 589

Chi tiết

2

Nguyễn Thị Hiên

Cơ sở ĐKT

0985 151 628

Chi tiết

3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cơ sở ĐKT

0936 046 662

Chi tiết

4

Nguyễn Văn Đạt

Cơ sở ĐKT

0982 133 496

Chi tiết

5

Phạm Việt Sơn

Cơ sở ĐKT

01658 753 116

Chi tiết

6

Ngô Phương Thủy

Cơ sở ĐKT

01695 928 810

 Chi tiết

7

Đào Xuân Tiến

Hệ thống điện

0966 799 196

Chi tiết

8

Đỗ Hữu Duật

Hệ thống điện

0983 766 881

Chi tiết

9

Ngô Quang Ước

Hệ thống điện

0966 799 896

Chi tiết

10

Nguyễn Quang Huy

Hệ thống điện

0915 839 726

Chi tiết

11

Nguyễn Thị Duyên

Hệ thống điện

0973 209 445

Chi tiết

12

Nguyễn Thị Huyền Thanh

Hệ thống điện

0982 162 768

Chi tiết

13

Nguyễn Xuân Hiếu

Hệ thống điện

01654 778 999

Chi tiết

14

Nguyễn Xuân Trường

Hệ thống điện

0906 290 558 

Chi tiết

15

Phạm Thị Lan Hương

Hệ thống điện

0986 613 229

Chi tiết

16

Nguyễn Hữu Thuần

Hệ thống điện

0985 142 057

Chi tiết

17

Đào Quang Kế

CNCK

0904 365 844

Chi tiết

18

Ngô Đăng Huỳnh

CNCK

0904 700 399

Chi tiết

19

Nguyễn Hữu Hưởng

CNCK

0984 932 184 

Chi tiết

20

Nguyễn Thị Thu Trang

CNCK

01688 919 335

Chi tiết

21

Nguyễn Thị Thúy Hằng

CNCK

01687 561 846

Chi tiết

22

Phạm Thanh Cường

CNCK

0904 110 424

Chi tiết

23

Phạm Thị Hằng

CNCK

01258 343 299

Chi tiết

24

Tống Ngọc Tuấn

CNCK

0904 117 812

Chi tiết

25

Nguyễn Ngọc Cường

CNCK

0912 317 160 

Chi tiết

26

Dương Thành Huân

CHKT

0979 807 963

Chi tiết

27

Nguyễn Xuân Thiết

CHKT

0972 120 276

Chi tiết

28

Lê Minh Lư

CHKT

0912 751 736

Chi tiết

29

Lương Văn Vượt

CHKT

0912 021 665

Chi tiết

30

Nguyễn Chung Thông

CHKT

0988 239 942

Chi tiết

31

Trần Nhật Minh

CHKT

0903 215 626

Chi tiết

32

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

 CHKT      0168 939 9098

Chi tiết

33

Bùi Quốc Huy

TĐH

0915 839 726

Chi tiết

34

Đặng Thị Thúy Huyền

TĐH

0985 856 956

Chi tiết

35

Lại Văn Song

TĐH

0989 393 159

Chi tiết

36

Ngô Trí Dương

TĐH

0984 590 106

Chi tiết

37

Nguyễn Kim Dung

TĐH

0987 591 556

Chi tiết

38

Nguyễn Thái Học

TĐH

0972 026 684

Chi tiết

39

Nguyễn Văn Linh

TĐH

0915 803 092

Chi tiết

40

Nguyễn Văn Điều

TĐH

0167 451 7942 

Chi tiết

41

Bùi Việt Đức

ĐL

01668 438 056

Chi tiết

42

Đặng Ngọc Danh

ĐL

0978 060 837

Chi tiết

43

Đặng Tiến Hòa

ĐL

0912 881 334

Chi tiết

44

Đỗ Trung Thực

ĐL

0963 161 083 

Chi tiết

45

Hàn Trung Dũng

ĐL

0912 635 877

Chi tiết

46

Lê Anh Sơn

ĐL

01628 013 888

Chi tiết

47

Nông Văn Nam

ĐL

0915 208 189

Chi tiết

48

Nguyễn Trọng Minh

ĐL

0986 946 658

Chi tiết

49

Nguyễn Ngọc Quế

ĐL

0919 091 688

Chi tiết

50

Đỗ Đình Thi

MNN

0989 977 665

Chi tiết

51

Hoàng Đức Liên

MNN

0912 082 067

Chi tiết

52

Lê Văn Bích

MNN

01686 544 571

Chi tiết

53

Lê Văn Dũng

MNN

0972 341 029

Chi tiết

54

Lê Vũ Quân

MNN

0982 096 721

Chi tiết

55

Lương Thị Minh Châu

MNN

0938 297 942

Chi tiết

56

Lưu Văn Chiến

MNN

0972 401 494

Chi tiết

57

Hoàng Xuân Anh

TBBQ & CBNS

0914 420 270

Chi tiết

58

Ngô Thị Hiền

TBBQ & CBNS

0916 094 033

Chi tiết

59

Nguyễn Thanh Hải

TBBQ & CBNS

0978 938 874

Chi tiết

60

Trần Như Khánh

TBBQ & CBNS

01234 997 998 

Chi tiết

61

Trần Như Khuyên

TBBQ & CBNS

0979 781 954

Chi tiết

62

Phạm Đức Nghĩa

TBBQ & CBNS

  Chi tiết

63

Trần Thị Thúy An

Văn phòng

0912 672 567

 

64 Bùi Thị Lan Hương Văn phòng  0973 291 613  
65 Nguyễn Thị Châu Xưởng TH CĐ 0988 278 932  
66 Nguyễn Bắc Tuấn Xưởng TH CĐ 0988 839 688  
67 Kiều Văn Viên Xưởng TH CĐ 0979 053 163  

 

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: