Thông báo đăng ký bổ sung trong giờ hành chính và đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

 

THÔNG BÁO

 (Đăng ký bổ sung trong giờ hành chính và đăng ký nguyện vọng

mở lớp ngoài giờ hành chính học kỳ 1 năm học 2018-2019)

 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ theo nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký bổ sung vào các lớp trong giờ hành chính và đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký bổ sung vào các lớp trong giờ hành chính và đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Sinh viên xem thời khóa biểu và đăng ký bổ sung online (chỉ đăng ký bổ sung và không hủy học phần đã đăng ký) từ ngày 25/06/2018 đến 27/06/2018.
  2. Sinh viên các khóa có nhu cầu mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 cần đăng ký nguyện vọng trên website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 25/06/2018 đến 27/06/2018 (xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng). Căn cứ vào số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp, số giảng đường và giảng viên giảng dạy, ban Quản lý đào tạo sẽ mở các lớp ngoài giờ hành chính để sinh viên đăng ký online.
Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này.
Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: