Học bổng đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo - Nhật Bản

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 60 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo thạc sĩ

tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo - Nhật Bản 

Trong khuôn khổ Chương trình sinh viên trao đổi đặc biệt Tokyo NODAI 2018 (Tokyo University of Agriculture Special Exchange Student Program), Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA) thông báo cấp học bổng đào tạo thạc sĩ cho các trường đại học đối tác thành viên.

Số lượng đề cử học bổng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 01

Hỗ trợ tài chính:

-         Miễn giảm học phí và các chi phí liên quan theo quy định của Văn bản Hợp tác đào tạo của TUA;

-         Học bổng trị giá 45.000 yên/tháng (11 tháng).

Điều kiện dự tuyển:

-         Không mang quốc tịch Nhật Bản;

-         Không tốt nghiệp từ một trường đại học của Nhật Bản;

-         Đã/sắp tốt nghiệp đại học tại trường đối tác thành viên cần có thư giới thiệu;

-         Trên 22 tuổi tính đến ngày 01/4/2019;

-         Có nguyện vọng và khả năng hoàn thành thời gian đào tạo thạc sĩ (02 năm);

-         Là người có trách nhiệm, có thành tích học tập xuất sắc, có sức khỏe tốt;

-         Liên hệ trước giáo sư hướng dẫn;

-         Bắt buộc tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào cao học.

Hồ sơ (theo mẫu định dạng sẵn):

-         Thư giới thiệu của hiệu trưởng;

-         Thư chấp nhận của giáo sư hướng dẫn;

-         Mẫu đơn dự tuyển;

-         Lý do dự tuyển;

-         CV;

-         Thông tin cá nhân;

-         Chứng nhận tốt nghiệp đại học;

-         Bảng điểm đại học;

-         06 ảnh chân dung cỡ 3 x 4cm, trong đó có 01 ảnh dán vào đơn dự tuyển;

-         Bản sao hộ chiếu (trang thông tin hộ chiếu). Nếu chưa có hộ chiếu, bản sao tài liệu này có thể nộp sau.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 09-11/10/2018 (hồ sơ dự tuyển đến nơi tuyển sinh không muộn hơn thời gian này).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Hồ sơ gốc: Ứng viên gửi đến Center for International Programs, Tokyo University of Agriculture, 1-1-1 Sakuragaoka, Setagaya, Tokyo 156-8502 Japan, tel: + 81 3 5477 2560, fax: + 81 3 5477 2635.

- Hồ sơ scan: Ứng viên gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Thông tin tham khảo chi tiết: File kèm theo Thông báo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đủ tiêu chuẩn quan tâm tham gia dự tuyển. Hồ sơ xin gửi về Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất trong thứ tư ngày 01/10/2018  để tổng hợp trình Giám đốc lựa chọn đề cử 01 ứng viên phù hợp nhất.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long

 

 

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: