Thông báo mời nộp hồ sơ “Chương trình Hợp tác Giáo dục đại học Vương quốc Anh - Việt Nam”

THÔNG BÁO
V/v mời nộp hồ sơ “Chương trình Hợp tác Giáo dục đại học Vương quốc Anh - Việt Nam”
 
Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo Hội đồng Anh Việt Nam năm 2018-2019 sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP). Kinh phí hỗ trợ cho mỗi dự án hợp tác từ £30,000 đến £60,000 bảng Anh.
 
Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 
Hội đồng Anh trân trọng kính mời các trường đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh gửi đăng ký tham gia chương trình để được hỗ trợ thực hiện các dự án hợp tác hướng đến tạo ra các kết quả mang tính đổi mới, xây dựng các phương pháp tiếp cận bền vững đối với quốc tế hóa giáo dục đại học. Dự án hợp tác sẽ được thực hiện và kết thúc vào tháng 12 năm 2019 và tập trung vào một hoặc các lĩnh vực chính dưới đây:
  • Lãnh đạo và quản trị trường đại học (Leadership and governance)
  • Liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng (TNE development and quality assurance)
  • Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (University industry link) 
  • Nghiên cứu và trao đổi sinh viên/giảng viên (Research and mobility)
 
Thông tin tổng thể chương trình UK-VN HEP và từng lĩnh vực ưu tiên có trong tài liệu hướng dẫn   https://www.britishcouncil.vn/sites/default/files/uk-vn-hep-guidelines-v8-20180606.pdf   .
 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đăng ký tham gia chương trình và được  Hội đồng Anh Việt Nam giới thiệu đối tác tại Anh để xây dựng đề xuất hợp tác trong lĩnh vực Nghiên cứu và trao đổi sinh viên/giảng viên (Research and mobility) với Học viện như sau:
 
Thông tin đối tác:
University of East Anglia
Matthews Susan
Chair of South East Asia Dialogue Group
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Lưu ý: các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất của chương trình không trùng lắp với các lĩnh vực ưu tiên tài trợ của Quỹ Newton (tại Newton fund and their priorities).
 
Cách thức nộp hồ sơ:  Hoàn thiện mẫu đơn đề xuất proposal application form ( tại file đính kèm) và gửi đếnHội đồng Anh theo địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    và   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 
Thời hạn nộp hồ sơ:  chậm nhất 17:00 ngày 3/8/2018
 
 
Thông tin liên hệ cán bộ của Hội đồng Anh: Phan Phi   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và Chi Nguyen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
 
Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: