Phòng thí nghiệm bộ môn Tự động hóa

I, Phòng thí nghiệm TỰ ĐỘNG HÓA (THTDH 01)

1.  Chức năng

Phòng thí nghiệm tự động hóa có chức năng tham gia đào tạo phục vụ thí nghiệm các học phần: PLC; Tự động hoá các quá trình sản xuất; Thiết kế tủ điều khiển; Thực tập lắp ráp mạch điện tử; Đồ án tự động hóa quá trình sản suất.

PTN TDH có chức năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

2.  Hoạt động phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

* Hoạt động phục vụ đào tạo

-          Thực hành thí nghiệm thiết bị điều khiển khả lập trình PLC

-          Thực hành về tự động hóa các quá trình sản xuất

-          Thiết kế đồ án tự động hóa quá trình sản xuất

-          Thực hành, gia công về thiết kế tủ điều khiển

-          Thực tập lắp ráp mạch điện tử

* Hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học

-          Tự động hoá quá trình sản xuất trong nhà lưới

-          Thiết bị phục vụ trong nhà trồng ong minh

-          Truyền ong không dây

-          Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu

-          Nghiên cứu các hệ thống điều khiển giám sát (SCADA, DCS) phục vụ trong sản xuất ong nghiệp

3.  Một số hình ảnh sử dụng PTN


4.  Địa chỉ

Phòng thí nghiệm tự động hóa, bộ môn Tự động hóa, khoa Cơ – Điện

II. Phòng thí nghiệm VI XỬ LÝ (THTDH 02)

1.      Chức năng

Phòng thí nghiệm vi xử lý có chức năng tham gia đào tạo phục vụ thí nghiệm các học phần: Điện tử số ứng dụng; Điều khiển truyền động điện, Vi điều khiển và ứng dụng, Các phần mềm trong điều khiển; Kỹ thuật robot; Kỹ thuật lập trình trong điều khiển; Kỹ thuật số; Kỹ thuật cảm biến.

PTN TDH có chức năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực vi điều khiển và các hệ thống cảm biến phục vụ trong sản xuất nông nghiệp.

2.  Hoạt động phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

* Hoạt động phục vụ đào tạo

-          Thực hành thí nghiệm Điện tử số ứng dụng

-          Thực hành về Điều khiển truyền động điện

-          Thiết kế đồ án vi điều khiển và ứng dụng

-          Thực hành Các phần mềm trong điều khiển

-          Thực hành Kỹ thuật robot

-          Thực hành Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

-          Thực hành Kỹ thuật số

-          Thực hành Kỹ thuật cảm biến

* Hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học

-          Ứng dụng cảm biến trong tự động hóa sản xuất nông nghiệp

-          Module tự động cho các thiết bị nông nghiệp

-          Mạng cảm biến không dây

-          Trí tuệ nhân tạo

-          Phát triển, ứng dụng robot trong nông nghiệp.

-          Ứng dụng IoT trong nông nghiệp

-          Xử lý ảnh trong nông nghiệp

3.  Một số hình ảnh sử dụng PTN.


 4.  Địa chỉ 

Phòng thí nghiệm vi xử lý, bộ môn Tự động hóa, khoa Cơ – Điện

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: