Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ cơ khí

Bộ môn Công nghệ cơ khí đang quản lý các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy các học phần thuộc phần cơ sở, các học phần chuyên ngành. Tại các phòng thực hành, thí nghiệm có các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, hỗ trợ việc làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.
1. Phòng Kỹ Thuật đo lường (Measuring technic laboratory)
- Phòng gồm một số thiết bị chính: Máy đo độ cứng tế vi; máy đo độ cứng Rockwell; máy soi tổ chức tế vi của kim loại; dụng cụ đo,...
- Phòng phục vụ cho một số học phần như: Kỹ thuật đo, Vật liệu kỹ thuật, Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy, thực tập và khóa luận tốt nghiệp, luận văn,....
2. Phòng Kim loại học và nhiệt luyện (Laboratory of metallography and heat treatment)
- Phòng gồm một số thiết bị chính: Lò tôi; Kính quang học; Máy đo độ cứng Brinen,...
- Phòng phục vụ cho một số học phần như: Vật liệu kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Vật liệu mới trong chế tạo máy; Vật liệu cơ khí; Công nghệ kim loại; Công nghệ chế tạo máy; Máy điều khiển số và công nghệ CNC; thực tập và khóa luận tốt nghiệp, luận văn,....
3. Phòng Công nghệ hồi phục và xử lý bề mặt (Laboratory of restoration technology and surface treatment)
- Phòng gồm một số thiết bị chính: Máy tiện: 02; Máy hàn; Máy khoan cỡ nhỏ; Máy cắt,...
- Phòng phục vụ cho một số học phần như: Máy và công nghệ hàn; Công nghệ xử lý bề mặt; Đồ án Công nghệ hàn; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy chế biến; Máy và công nghệ gia công áp lực,...
4. Phòng Sửa chữa máy (Laboratory of machine repair)
- Phòng gồm một số thiết bị chính: Thiết bị điện phân; Dụng cụ phục vụ cho việc bảo trì và sửa chữa máy; Lò thấm nitơ,...
- Phòng phục vụ cho một số học phần như: Công nghệ xử lý bề mặt; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy chế biến,...
5. Phòng Kỹ thuật đo (Laboratory of mechanical measurement)
- Phòng gồm một số thiết bị chính: Dụng cụ đo các loại; thiết bị hỗ trợ giảng dạy; máy chiếu,...
- Phòng phục vụ cho một số học phần như: Kỹ thuật đo; Vật liệu kỹ thuật; Dụng cụ cắt kim loại; Công nghệ kim loại; Công nghệ chế tạo máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy chế biến,...

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: