Khoa Giáo dục quốc phòng

Bãi tập

Địa điểm các bãi tập thực hành quân sự

Email In PDF.

Tên bãi

Ký hiệu

Địa điểm

Bãi tập bắn súng

01

Phía trước Ban Quản Lý Đào Tạo 50 mét

Bãi tập Chiến thuật

02

Phía sau GĐ Khoa CNTY

Bãi tập Điều lệnh đội ngũ

03

Phía sau Khoa Nông Học

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 11 Tháng 8 2013 14:34 )