Khoa Giáo dục quốc phòng

Vị trí đào tạo

Email In PDF.

Giáo dục Quốc phòng An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Một nội dung cơ bản trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông về trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đảng, Đại học

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 21 Tháng 3 2012 07:30 )