Khoa Giáo dục quốc phòng

Yêu cầu đối với sinh viên

Email In PDF.

- Sinh viên ngoài việc chấp hành các quy định về dạy và học đại học, quy chế học sinh, sinh viên và các quy định, quy chế khác của Trường ĐHNN Hà Nội và Bộ GDĐT còn phải:

+ Gọn gàng, nghiêm túc

+ Khi học thực hành (tập chiến thuật, tập đội ngũ, tập ngắm và bắn kiểm tra) phải đi giày, không được sử dụng ô.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 21 Tháng 3 2012 14:33 )