Khoa Giáo dục quốc phòng

Thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân của sinh viên để in chứng chỉ GDQP

Email In PDF.

  Để in và cấp chứng chỉ đảm bảo chính xác, khoa GDQP thông báo để sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân tại:(Danh sach cấp cc đợt 2 năm 2015). Sinh viên có nhu cầu đính chính lại thông tin cánhân yêu cầu đến văn phòng khoa GDQP vào giờ hành chính gặp Thầy Quốc (SĐT: 0975389880). Thời gian tiếp nhận thông tin cần đính chính của sinh viên có tên trong danh sách cấp chứng chỉ đến ngày 05/07/2015, sau thời gian trên khoa sẽ chính thức in chứng chỉ. (Những sinh viên chưa nộp tiền làm chứng chỉ sẽ không cấp đợt này)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 7 2015 10:28 )