Khoa Giáo dục quốc phòng

Thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân của sinh viên để in chứng chỉ GDQP đợt 5 - 2015

Email In PDF.

 Để in và cấp chứng chỉ đảm bảo chính xác, khoa GDQP thông báo để sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân tại:(Danh sách cấp cc đợt 5-2015_k57). Sinh viên có nhu cầu đính chính lại thông tin cánhân yêu cầu đến văn phòng khoa GDQP vào giờ hành chính gặp Thầy Quốc (SĐT: 0975389880). Thời gian tiếp nhận thông tin cần đính chính của sinh viên có tên trong danh sách cấp chứng chỉ đến ngày 25/07/2015, sau thời gian trên khoa sẽ chính thức in chứng chỉ. (Những sinh viên chưa nộp tiền làm chứng chỉ sẽ không cấp đợt này)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 7 2015 09:04 )