Khoa Giáo dục quốc phòng

Giới thiệu Khoa GDQP

Email In PDF.

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒng


Khoa Giáo dục Quốc phòng mà tiền thân là Khoa Quân sự, được thành lập ngày 30/12/1983 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn).

 

Với nhiệm vụ chủ yếu là:


 

- Tổ chức huấn luyện quân sự phổ thông cho sinh viên theo chương trình của Nhà nước, tổ chức lực lượng tự vệ trong khối Cán bộ công nhân viên Nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân.- Tổ chức huấn luyện, đào tạo sỹ quan dự bị cho sinh viên tốt nghiệp Khoa Cơ điện (theo kế hoạch của Nhà nước)

- Làm tham mưu cho Đảng uỷ Ban Giám Hiệu về công tác Quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng, quản lý, huấn luyện Dân quân Tự vệ, xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống bạo loạn, phương án phòng chống bão lụt, tham gia giữ gìn an ninh chính trị TTXH. Tổ chức thực hiện các chính sách hậu phương quân đội. Trực tiếp đăng ký quản lý lực lượng DB động viên. Với các nhiệm vụ  trong những năm qua Khoa GDQP đã tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN cho hàng chục ngàn sinh viên. Từ khoá 32 đến nay đã cấp chứng chỉ cho gần 20 ngàn sinh viên. Đã tham gia tuyển chọn và đào tạo được 10 khoá SQDB với 755 đ/c đã có một số SQDB được điều động vào phục vụ trong QĐ và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong những năm qua Khoa GDQP đã được Bộ GD&ĐT, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Nhà trường và các cơ quan Quân sự địa phương tặng nhiều phần thưởng: 03 bằng khen của Bộ GD&ĐT, 02 bằng khen của Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Bằng khen của Huyện Gia Lâm, Cờ thưởng đơn vị quyết thắng nhiều năm liền, nhiều giấy khen của Nhà trường. Hàng năm có nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 15:46 )