Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) theo Quyết định số 7181/QĐ-BGDĐT, ngày 29/1/2008. Trường đối tác là Trường Đại học tổng hợp Wisconsin-Madison (Mỹ), là một trong các trường hàng đầu của Hoa Kỳ.Chương trình gốc được lấy theo chương trình của Đại học tổng hợp Wisconsin và có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đến nay chương trình đang đào tạo đến khóa thứ 8 với tổng số 334 sinh viên; trong đó có nhiều sinh viên được học bổng du học nước ngoài như Mỹ, Nhật, Hà Lan, Nga, Hàn Quốc,50 sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và 15 sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục theo học Thạc sỹ ở nước ngoài.Hiện nay chương trình đã có 04 khóa với tổng số 180 sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó hầu hết là tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và khá, chỉ có một số rất ít sinh viên tốt nghiệp trung bình.Trong hoạt động hợp tác đào tạo, Trường Đại học tổng hợp Wisconsin đã cử 31 lượt giảng viên sang giảng dạy các lớp Chương trình tiên tiến. Chương trình cũng đã cử 20 giảng viên, cán bộ quản lý của mình sang tập huấn và trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm quản lý tại trường đối tác. Phần lớn giảng viên tham gia giảng dạy chương trình được đào tạo bài bản tại nước ngoài và được tập huấn tại Đại học Wisconsin.

Sinh viên chương trình tiên tiếnnăng động, tích cực, giỏi tiếng Anh và có kết quả học tập tốt.

 

(Ảnh chụp với giảng viên Wisconsin)

 

(Ảnh sinh viên đi thực tế tại DN)

 Chương trình tiên tiến luôn quan tâm tới việc kết hợp giữa dạy lý thuyết, nghiên cứu khoa học và thực tế tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. Toàn khóa sinh viên có hai lần thực tập ngắn hạn mỗi đợt một tháng và một lần thực tập tốt nghiệp sáu tháng  tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.  Hoạt động nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên chú trọng. Nhiều công trình nghiên cứu của giảng viên và sinh viên được công bố trong các hội thảo và tạp chí khoa học xuất bản bằng tiếng Anh. Các hội nghị hội thảo, các buổi thảo luận sinh hoạt chuyên môn cũng được tổ chức thường xuyên thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ và sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao, giỏi tiếng Anh nên dễ dàng theo học các chương trình đào tạo cao hơn ở các trường Đại học trong và nước, tìm kiếm việc làm được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

 

Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) theo Quyết định số 7181/QĐ-BGDĐT, ngày 29/1/2008. Trường đối tác là Trường Đại học tổng hợp Wisconsin-Madison (Mỹ), là một trong các trường hàng đầu của Hoa Kỳ.Chương trình gốc được lấy theo chương trình của Đại học tổng hợp Wisconsin và có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đến nay chương trình đang đào tạo đến khóa thứ 8 với tổng số 334 sinh viên; trong đó có nhiều sinh viên được học bổng du học nước ngoài như Mỹ, Nhật, Hà Lan, Nga, Hàn Quốc,50 sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và 15 sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục theo học Thạc sỹ ở nước ngoài.Hiện nay chương trình đã có 04 khóa với tổng số 180 sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó hầu hết là tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và khá, chỉ có một số rất ít sinh viên tốt nghiệp trung bình.Trong hoạt động hợp tác đào tạo, Trường Đại học tổng hợp Wisconsin đã cử 31 lượt giảng viên sang giảng dạy các lớp Chương trình tiên tiến. Chương trình cũng đã cử 20 giảng viên, cán bộ quản lý của mình sang tập huấn và trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm quản lý tại trường đối tác. Phần lớn giảng viên tham gia giảng dạy chương trình được đào tạo bài bản tại nước ngoài và được tập huấn tại Đại học Wisconsin.

Sinh viên chương trình tiên tiếnnăng động, tích cực, giỏi tiếng Anh và có kết quả học tập tốt.

IMG_1461K53

(Ảnh chụp với giảng viên Wisconsin)                                    (Ảnh sinh viên đi thực tế tại DN)

 Chương trình tiên tiến luôn quan tâm tới việc kết hợp giữa dạy lý thuyết, nghiên cứu khoa học và thực tế tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. Toàn khóa sinh viên có hai lần thực tập ngắn hạn mỗi đợt một tháng và một lần thực tập tốt nghiệp sáu tháng  tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.  Hoạt động nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên chú trọng. Nhiều công trình nghiên cứu của giảng viên và sinh viên được công bố trong các hội thảo và tạp chí khoa học xuất bản bằng tiếng Anh. Các hội nghị hội thảo, các buổi thảo luận sinh hoạt chuyên môn cũng được tổ chức thường xuyên thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ và sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao, giỏi tiếng Anh nên dễ dàng theo học các chương trình đào tạo cao hơn ở các trường Đại học trong và nước, tìm kiếm việc làm được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.
Switch mode views: