ĐÀO TẠO

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo kết quả rà soát đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK 2 (18-19) theo danh sách đính kèm Mọi thắc mắc ...

Time: 8:30 – 11:30 Date: Friday, 30 November 2018  Participants  Guests:  National Taiwan Ocean University (NTOU) 1. ...

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên kế hoạch thực tập giáo trình kỳ 1/2018-2019 như sau: 14.11.2018 Thông báo kế hoạch thực ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học năm học 2018-2019 theo danh sách đính kèm 14.11.2018 File cảnh báo, buộc ...

Căn cứ vào quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Qui định Dạy và Học Đại học và ...

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Viện Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao ...

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập giáo trình học kỳ 1 – năm học 2018-2019 các chuyên ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên giao đề tài đợt bổ sung HK 2 năm học 2017-2018. Mọi thắc mắc và đính chính ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên làm KLTN Học kỳ 2 năm học 2017-2018  như sau: 1. ...

1. Bộ môn Marketing thông báo đến các Em sinh viên thực tập tại Bộ môn như sau: Sinh viên chủ động liên lạc với GVHD qua điện thoại hoặc email để ...

Nghiên cứu khoa học

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Học viện và đề tài cấp Học viện được dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017. Danh sách Hội đồng Nghiệm thu ...

Trong khuôn khổ học phần "Thực tập giáo trình 2" dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương trình tiên tiến lớp K60QTKDT, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đã tổ chức học ...

Tiếp theo chuyến đến thăm gặp gỡ tháng 2/2016, ngày 16/3/2018 vừa qua đoàn Giáo sư chuyên ngành kế toán gồm Giáo sư Takashi Oguri, Giáo sư Junji Ishikawa của trường Đại học Komazawa, Tokyo và ...

Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, đang là một xu thế lớn của thế giới, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế cũng như đời sống xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, ...

Hoạt động khác

  Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (viết tắt là VOHUN) được thành lập vào tháng 11 năm 2011, với sự hỗ trợ của Dự án RESPOND, Nguồn nhân lực Một sức khỏe (One Health ...

Cùng với sự phát triển của xã hội, đòi hỏi những người lao động ngày càng phải có trình độ cao hơn và sự cạnh tranh giữa người lao động trong các lĩnh vực nghề nghiệp của nền kinh tế cũng ngày c ...

  Toàn cảnh Giao lưu tiếp lửa Khởi nghiệp Nông nghiệp 2018 Cuộc thi được khởi xướng từ năm 2013 dưới sự bảo trợ của Báo diễn đàn Doanh nghiệp và Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia nhằm ...

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc Gia 2017 diễn ra chiều ngày 26/12/2017 tại Hội trường lớn – Học viện Ngân hàng, Hà Nội với sự tranh tài quyết liệt của 6 dự án xuất sắc nhất.    ...

Hide Main content block
Switch mode views: