Bộ môn Kế toán tài chính

GIỚI THIỆU 

Bộ môn Kế toán tài chính tiền thân là Bộ môn Kế toán (thành lập tháng 9 năm 1996) thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông nghiệp I. Từ tháng 12 năm 2007, Bộ môn Kế toán trực thuộc Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh và được đổi tên thành Bộ môn Kế toán tài chính theo Quyết định số 665/QĐ-NNH ngày 06 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO 

Bộ môn Kế toán tài chính đảm nhận giảng dạy các môn học kế toán tài chính cho sinh viên bậc đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế, và cho học viên cao học Quản trị kinh doanh. Hiện tại,  Bộ môn giảng dạy các môn học sau đây:   

STT

 Môn học

 Tiếng Việt

Tiếng Anh

Các môn học thuộc chương trình đại học:

1

 Nguyên lý kế toán

þ

þ

2

 Kế toán tài chính

þ

þ

3

 Kế toán tài chính 1

þ

 

4

 Kế toán tài chính 2

þ

 

5

 Kế toán thuế

þ

 

6

 Kế toán hành chính sự nghiệp

þ

 

7

 Kế toán hợp tác xã

þ

 

8

 Kế toán máy

þ

 

9

 Kế toán ngân hàng

þ

 

10

 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

þ

 

11

 Kế toán thương mại dịch vụ

þ

 

12

 Kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn

þ

 

13

 Kế toán doanh nghiệp xây lắp

þ

 

Các môn học thuộc chương trình cao học:

1

 Thông tin kế toán tài chính

þ

 

2

 Kế toán quốc tế

þ

 
       

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy trong chương trình đại học và cao học, Bộ môn còn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp kế toán của xã hội, bao gồm các  khóa học Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế và Kế toán máy. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển nghiên cứu khoa học chung của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh dựa trên  sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, các giảng viên của Bộ môn đang thực hiện một số các nghiên cứu theo các định hướng sau: (i) Kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Tài chính nông nghiệp; (iii) Kinh doanh trong nông nghiệp; (iv) Quản lý lao động nông thôn.   

HỢP TÁC 

Bộ môn đã và đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học của các giảng viên.

Các trường Đại học trên thế giới đã và đang có quan hệ hợp tác với Bộ môn như: Đại học Liege (Vương quốc Bỉ), Đại học Warsaw (Ba lan), Đại học Thương mại Otaru (Nhật Bản), Đại học Kyushu (Nhật Bản), Đại học Komazawa (Nhật Bản), Đại học Kagoshima (Nhật bản), Đại học Philippine (Philippin), Đại học Chiang mai, Đại học Khon Kean (Thái lan).

Các tổ chức trong nước bao gồm Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, một số chi cục Thuế  ở Hà nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Sở Nông nghiệp (Hải Dương,  Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình). 

NHÂN SỰ 

Bộ môn hiện có 14 giáo viên, trong đó có: 5 Tiến sỹ; 3 Nghiên cứu sinh; 8 Thạc sỹ; 3 Thạc sỹ đang trong quá trình đào tạo và 1 Cử nhân đang học  thạc sĩ tại Ba lan. 

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Vị trí đảm nhiệm

Email

1

Bùi Thị Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

btphuc@vnua.edu.vn

2

Lê Thị Minh Châu

Tiến sĩ

Trưởng  Bộ môn

ltmchau@vnua.edu.vn

3

Lê Văn Liên

Tiến sĩ

Giảng viên

levanlienhvtc@yahoo.co.jp

4

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

ntthuyketoan@vnua.edu.vn

5

Phí Thị Diễm Hồng

Tiến sĩ

Giảng viên

ptdhong@vnua.edu.vn

6

Vũ Ngọc Huyên

Tiến sĩ

Giảng viên

Kiêm Trưởng phòng CTCT&CTSV

vnhuyen@vnua.edu.vn

7

Trần Minh Huệ

Thạc sĩ (đang NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

tmhue@vnua.edu.vn

8

Trần Nguyễn Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

tntyen@vnua.edu.vn

9

Trần Thị Thương

Thạc sĩ (đang NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

thuongkt48@gmail.com

10

Phan Lê Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

phantrang@vnua.edu.vn

11

Nguyễn Thị Hải Bình

 Thạc sĩ

Giảng viên

haibinh@vnua.edu.vn

12

Nguyễn Đăng Học

Thạc sĩ (đang NCS tại Việt Nam)

Giảng viên

ndhoc@vnua.edu.vn

13

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

htmaianh@vnua.edu.vn

14

Trần Thị Hải Phương

Cử nhân (đang học Thạc sĩ tại Ba Lan)

Giảng viên

tthphuong@vnua.edu.vn

LIÊN HỆ 

Bộ môn Kế toán tài chính

Phòng 428 - Tầng 4 - Nhà Hành chính 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 62617552

Switch mode views: