Bộ môn Marketing

Bộ môn Marketing, khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh được thành lập ngày 27/11/2007 trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo & nghiên cứu khoa học của bộ môn Quản trị Kinh doanh và Marketing, khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn.

Trưởng Bộ môn: TS. Chu Thị Kim Loan

Phó Trưởng BM: TS. Nguyễn Văn Phương

Email: bmmarketing@gmail.com

Điện thoại: 024 62 61 75 87

Nguồn nhân lực: Bộ môn Marketing có đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên sâu về Marketing, Quản trị kinh doanh và Kinh tế nông nghiệp được đào tạo trong nước và nước ngoài. Hiện nay, đội ngũ bộ môn gồm 1 PGS.TS, 3 tiến sỹ, 12 thạc sỹ (trong đó 7 giảng viên đang NCS tại nước ngoài). Danh sách đội ngũ giảng viên của bộ môn tại thời điểm tháng 5 năm 2015 được thể hiện như sau: 

Họ và tên

Vị trí đảm nhiệm

PGS.TS. Trần Hữu Cường

Trưởng Khoa

TS. Chu Thị Kim Loan

Trưởng Bộ môn

ThS. Đặng Thị Kim Hoa

Giảng viên - Đang NCS tại Nhật Bản

ThS. Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Anh Trụ

Giảng viên - Đang NCS tại Australia

TS.  Trần Thị Thu Hương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hùng Anh

Giảng viên - Đang NCS tại Đức

TS. Nguyễn Văn Phương

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Hướng

Giảng viên - Đang NCS tại Bỉ

ThS. Bùi Hồng Quý

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung

Giảng viên - Đang NCS tại Bỉ

Ths. Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên - Đang NCS tại Australia

Ths. Nguyễn Thái Tùng

Giảng viên

Ths.Vũ Thị Hằng Nga

Giảng viên

Ths. Đỗ Thị Tuyết Mai

Giảng viên Đang NCS tại Ba Lan

Ths. Nguyễn Trọng Tuynh

Giảng viên

  NHIỆM VỤ:

 - Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn trong đào tạo đại học ngành Quản trị marketing.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học các ngành/chuyên ngành của khoa Kế toán và QTKD như Quản trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Kế toán Doanh nghiệp, Kinh doanh Nông nghiệp và Kế toán Kiểm toán. Ngoài ra, bộ môn được phân công giảng dạy một số môn học cho ngành/chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Khuyến nông và PTNT, Rau hoa quả cảnh quan và Thương mại, v.v. của các khoa khác trong Học viện.

- Bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, HTX và các tổ chức khác.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến thức với các chuyên ngành như trên theo yêu cầu của xã hội.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU:

 - Giảng dạy các môn học cho chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo các chuyên ngành đào tạo. Các môn học bộ môn phụ trách bao gồm:

+   Marketing căn bản

+   Nghiên cứu marketing

+   Marketing công nghiệp

+   Marketing quốc tế

+   Marketing dịch vụ

+   Thương mại điện tử

+   Chiến lược quảng bá thương hiệu 

+   Đồ án kế hoạch marketing 

+   Marketing nông nghiệp

+   Quản trị marketing

+   Thị trường giá cả

+   Kế hoạch doanh nghiệp

+   Kinh doanh quốc tế

+   Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp

+   Quản trị kinh doanh nông nghiệp

+   Quản lý chất lượng sản phẩm

+   Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

+   Hành vi khách hàng và công cụ xúc tiến thương mại

+   Kế hoạch và quản lý bán hàng

+   Nguyên lý marketing và hệ thống thị trường Rau Hoa Quả 

Bên cạnh đó, bộ môn đảm nhiệm 5 môn học trong chương trình tiên tiến ngành Quản trị Kinh doanh Nông nghiệp gồm: Marketing - Agricultural Applications, Marketing Management, International Business, Commodities Market, Business Plan.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và các khoá đào tạo ngắn hạn, phổ biến kiến thức và cung cấp các dịch vụ tư vấn về kỹ năng quản trị, kỹ năng marketing…

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước về lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế phát triển nông thôn, Khuyến nông và PTNT như: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Doanh nghiệp, Công ty, HTX và các Trường Đại học khác. Hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đức, Bỉ, Nhật, Canada, Thái Lan, Philippine…

Phương hướng nghiên cứu

 - Nghiên cứu thị trường và môi trường kinh doanh nông sản và thực phẩm.

 - Nghiên cứu chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng nông sản và thực phẩm

- Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing của doanh nghiệp

- Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Các nghiên cứu chính đã tiến hành

 + Các giải pháp cho ngành trồng rau an toàn Hà Nội

 + Đánh giá môi trường đầu tư và đề xuất giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

 + Những cơ hội và thách thức đối với những hộ chăn nuôi lợn vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc Việt Nam.

 + Đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam

 + Phân tích chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau tại Bắc Giang, Việt Nam

 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ XUẤT BẢN

Sách và giáo trình

-  Giáo trình Thị trường và Giá cả nông sản, thực phẩm. NXB Nông nghiệp. 2008

- Giáo trình Quản trị Kinh doanh Nông sản và Thực phẩm. NXB Lao động Xã hội. 2014

- Môi trường đầu tư trong nông nghiệp Hà Nội - Nhà xuất bản Lao động Xã hội. 2010.

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong bối cảnh hội nhập. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.  2011.

Bài báo

 - Cơ hội và thách thức đối với nông phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: trường hợp nghiên cứu đối với ngành trồng rau an toàn ở Việt Nam, J.ISSAAS.Vol.14, 2008.

 - Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 8 số 3, 2010.

 - Phân tích môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Vol 8, English issue No. 2, 2010

 - Năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm ure của Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Vol 8, English issue No. 2, 2010

 - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 9 số 3, 2011.

 - Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 9 số 4, 2011.

-   Đánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ - Nghiên cứu tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Dương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 206, trang 61-68, 2014.

- Development and Coordination of Market for Agricultural Products: Theory and Application in Vietnam (Review paper). Journal of Science and Development. Vol.7, No. 4, 2009. ISSN: 1859-0004

-  Challenges and opportunities for agricultural products under the context of international integration: A case study for safe vegetables in Vietnam. Journal of ISSAAS  Vol.14 No 1: 9-20 (2008). ISSN 0859-3132

- Empirical Analysis on Factor of Enterprise Competitiveness: A case study for small and medium-sized enterprises in the Northern rural areas of Vietnam. Journal of International Business and Management, Canada. Vo.3, No.2, November, 2011

-  Consumer behavior towards clothing products of GARCO 10 – A casestudy at Long Bien district. Journal of Science & Development, Vol. 12, No. 2: 239-249, 2014.

Switch mode views: