Thông báo điểm thực tập giáo trình của sinh viên thực tập trong học kỳ II/2017-2018

1. BỘ MÔN QTKD THÔNG BÁO ĐIỂM TTGT HỌC KỲ 2 NĂM 2017- 2018.

Sinh viên xem điểm TTGT ở cả 2 file PDF dưới đây.

18.5.2018 Danh sách phân công hướng dẫn BM Quản trị kinh doanh

18.5.2018 Điểm Thực tập giáo trình của sinh viên thực tập tại Bộ môn

Trong đó, 1 file là điểm theo nhóm TT; 1 file là điểm theo danh sách khoa phân về BM. Sinh viên có thắc mắc điểm hoặc điểm trong 2 file không khớp thì liên lạc bộ môn Quản trị kinh doanh  trước 10h sáng ngày thứ 2 (21/5/2018).

Địa chỉ liên lạc:  P. 424 nhà hành chính   hoặc cô Mai - SĐT:  0983 680 628.

Switch mode views: