Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo điểm thực tập giáo trình HK 2 (17-18)

Khoa Kế toán và QTKD thông báo điểm thực tập giáo trình HK 2( 17-18). Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin về mã sinh viên, mã học phần , nếu có thắc mắc và đính chính liên hệ bộ môn hướng dẫn trước ngày 01/06/2018.

29.5.2018 file điểm thực tập giáo trình của sinh viên thực tập học kỳ II/2017-2018

Switch mode views: