THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018- 2019 ĐỢT CHÍNH THỨC

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2018 -2019 của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học 2018- 2019 từ 18/6/2018 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn theo file 15.6.2018 Danh sách chuẩn phân công sinh viên về Bộ môn thực tập Khóa luận tốt nghiệp học kỳ I/2018-2019

Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 08/08/2018.

Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Ngày 26/11/2018. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 11-14/12/2018.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

1. Thông báo kế hoạch và Danh sách SV thực tập tốt nghiệp Học kỳ 1 - Năm học 19/18 của Bộ môn Kế toán tài chính

15.6.2018 Danh sách phân công của Bộ môn Kế toán tài chính

2. Bộ môn Quản trị kinh doanh thông báo gặp mặt sinh viên thực tập khóa luận tốt nghiệp như sau:

 - Thời gian: 9h00' thứ 6 ngày 22 tháng 6 năm 2018

 - Địa điểm: Phòng Hội thảo khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

3. Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán thông báo lịch gặp mặt sinh viên KLTN kì 1 2018-2019 như sau:
Thời gian dự kiến 9h thứ 4 ngày 20/6/2018, tại phòng 425 - Phòng Hội Thảo Khoa kế toán và Quản trị kinh doanh.
Yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách thực tập tại Bộ môn có mặt đầy đủ và đúng giờ.
4. Bộ môn Marketing thông báo đến các Em sinh viên thực tập ở BM danh sách phân công hướng dẫn KLTN như file đính kèm dưới đây

 5. Thông báo của Bộ môn Tài chính như sau:

21.6.2018 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tại bộ môn Tài chính

Sinh viên được phân công thực tập tốt nghiệp về Bộ môn Tài chính sẽ liên hệ làm việc với giáo viên hướng dẫn như sau:

1. Cô Hương: huongnt.hua@gmail.com
2. Cô Hảo: ltthao@vnua.edu.vn
3. Thầy Oánh: oanhnq@vnua.edu.vn/ 0904301393
5. Cô Yến: haiyendang88@gmail.com
6. Cô Nhung: nhungbui.hua@gmail.com/01634649999
Switch mode views: