Thông báo danh sách sinh viên không được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đơt chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách sinh viên không được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đơt chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019 do những sinh viên này không thực hiện việc đăng ký rà soát điều kiện qua Khoa theo file 15.6.2018 Danh sách sinh viên không được giao đề tài

Tháng 7.2018 Học viện có mở đợt đăng ký Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung, sinh viên nào có nhu cầu  và đủ điều kiện đăng ký làm đơn (theo mẫu 15.6.2018 Mẫu đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp) gửi đến Văn phòng Khoa trước ngày 6/7/2018 hoặc qua email trolydaotao@gmail.com.

 

Switch mode views: