THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1/2018 - 2019 (ĐỢT BỔ SUNG)

    KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018- 2019 (ĐỢT BỔ SUNG)

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2018 -2019 (đợt bổ sung theo file 9.7.2018 Danh sách phân công sinh viên về BM hướng dẫn danh sách bổ sung) của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học 2018- 2019 từ 10/7/2018 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn.

Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 15/08/2018.

Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Ngày 26/11/2018. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 11-14/12/2018.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2018                           

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: