Thông báo lịch gặp mặt sinh viên được giao đề tài tốt nghiệp học kỳ I/2018 - 2019 đợt bổ sung (update thông tin 3 bộ môn mới ngày 16/7/2018)

1. Bộ môn Marketing thông báo đến các Em sinh viên thực tập tại Bộ môn như sau:

Sinh viên chủ động liên lạc với GVHD qua điện thoại hoặc email để hẹn lịch gặp và làm việc

12.7.2018 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt Bổ sung BM Marketing

2. Bộ môn Kế toán tài chính

16.7.2048 Danh sách sinh viên do Thầy, Cô Bộ môn Kế toán tài chính hướng dẫn

3. Bộ môn Quản trị kinh doanh

16.7.2018 Danh sách sinh viên được Thầy Cô Bộ môn Quản trị kinh doanh hướng dẫn

4. Bộ môn Tài chính

16.7.2018 Danh sách sinh viên được Thầy Cô Bộ môn Tài chính hướng dẫn

Sinh viên được phân công thực tập tốt nghiệp BỔ SUNG về Bộ môn Tài chính sẽ liên hệ làm việc với giáo viên hướng dẫn như sau:
1. Cô Hương: huongnt.hua@gmail.com
2. Cô Hảo: ltthao@vnua.edu.vn
3. Cô Hoàng Anh: //Dthoanganh.hua@gmail.com" target="_blank">Dthoanganh.hua@gmail.com
4. Cô Yến: haiyendang88@gmail.com
5. Cô Nhung: nhungbui.hua@gmail.com/ 01634649999
Switch mode views: