Thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên. Các Em sinh viên có nhu cầu xin mời xem thông tin theo file đính kèm:

File thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty 07.06.2018 3

File giới thiệu thông tin tuyển dụng 07.6.2018 1

Switch mode views: