Thông báo đăng ký tham dự Khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm 2018

Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm năm 2018.

Đối tượng:  Sinh viên đại học từ năm thứ 2 trở đi/ học viên cao học.

Tiêu chuẩn:

- Ưu tiên sinh viên/học viên có năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt;

- Có kết quả học tập tốt, GPA tối thiểu ≥ 2.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cam kết tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của chương trình;

- Có thể tham gia thuyết trình một chủ đề/thu hoạch tập huấn theo nhóm (dự kiến).

Chỉ tiêu:

- Khoa Công nghệ thực phẩm: 155.

- Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (ưu tiên chương trình tiên tiến): 15

- Khoa Nông học (ưu tiên chương trình tiên tiến): 15

- Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn (ưu tiên chương trình chất lượng cao): 15.

Thời gian: Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 03/8/2018.

Địa điểm: Hội trường A (P. 207) - Giảng đường Nguyễn Đăng.

Nội dung:

- Giới thiệu kiến thức, thông tin cập nhật về chính sách, chiến lược của Nhật Bản đối với sự phát triển ngành công nghiệp thực phẩm; chuỗi giá trị thực phẩm và nông nghiệp Nhật Bản; công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh và thương mại nông sản, thực phẩm Nhật Bản; sự gia tăng giá trị thực phẩm theo hoạt động của mỗi doanh nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến phân phối thực phẩm…

- Trải nghiệm trực tiếp về chuỗi giá trị thực phẩm thông qua các chuyến đi thực tế tới các doanh nghiệp của Nhật Bản/Việt Nam.

Giảng viên: Lãnh đạo/cán bộ chuyên môn cao cấp thuộc Bộ Nông - Lâm - Ngư Nhật Bản, doanh nghiệp và HTX nông nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Ngôn ngữ: Việt – Nhật (có phiên dịch)/tiếng Anh. 

Quyền lợi của sinh viên:

-    Được nhận chứng chỉ tham gia khóa tập huấn (chỉ áp dụng với những sinh viên tham gia đầy đủ chương trình tập huấn);

-    Được cung cấp tài liệu của khóa tập huấn;

-    Một số hỗ trợ khác (nếu có, sẽ được thông báo khi chương trình diễn ra).

Đăng ký tham gia: Sinh viên, học viên đăng ký tham gia khóa tập huấn theo Khoa chuyên môn.

Danh sách sinh viên tham gia khóa tập huấn xin gửi đến Ban Hợp tác quốc tế để phục vụ cho công tác tổ chức khóa tập huấn (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024 62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 06/7/2018 (mẫu danh sách gửi kèm).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Switch mode views: