Thông báo về việc thay đồi lịch tổ chức Lớp tập huấn cho Ban cán sự lớp Khóa 63 của tất cả các Khoa

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo thay đổi lịch tổ chức Lớp tập huấn cho Ban cán sự lớp Khóa 63 của tất cả các Khoa như sau

Do thời gian bị trùng địa điểm trong kế hoạch thông báo lịch gặp mặt là ngày 18/9/2018 (Thứ Ba) nên thời gian sẽ chuyển sang: 13h30 đến 17h30 Chiều thứ Sáu tuần này, ngày 21/9/2108, địa điểm tại Hội trường C

Khoa đề nghị Ban cán sự các lớp thực hiện theo thời gian biểu mới này

Switch mode views: