ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN KLTN SINH VIÊN KÌ 1 NĂM 2018-2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL/ ĐIỆN THOẠI

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

I

Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

1

Vũ Hải Hà

vhha@vnua.edu.vn

0906 089508

Nghiên cứu các vấn đề về truyền thông, tác động của truyền thông đối với xã hội. Nghiên cứu các vấn đề về xã hội nông thôn, biến đổi xã hội nông thôn hiện nay.

II

Bộ môn Xã hội học

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nguyenthuhaxhh@gmail.com

0944249900

Các vấn đề liên quan đến gia đình nông thôn và gia đình đô thị: hôn nhân, đời sống, việc làm, giáo dục, sức khỏe, chức năng, giao tiếp, quyền lực...

Giới trong gia đình

Giới và di cư

Văn hóa, tập quán dân tộc thiểu số

Một số vấn đề liên quan đến thanh niên: việc làm, sức khỏe, giáo dục, giao tiếp.....

2

Phạm Thị Thu Hà

Email: phamthuhaxhh@gmail.com.

SĐT: 01649615217

 

Di cư

Xuất khẩu lao động nông thôn

Vai trò của tiền gửi/kiều hối với gia đình có người đi xuất khẩu lao động, làm ăn xa

Cách thức sử dụng tiền gửi của hộ gia đình di cư (bao gồm làm ăn xa, xuất khẩu lao động vv.)

Việc làm của người di cư

Đời sống người di cư

Mức sống của các hộ gia đình có người đi di cư

Nguyên nhân di cư

Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân trong các khu công nghiệp

Mạng lưới xã hội của người đi di cư.

 

Vấn đề liên quan đến lao động, việc làm:

Thực trạng việc làm của người nông dân sau khi thu hồi đất

Đời sống của các hộ gia đình sau khi thu hồi đất

Ảnh hưởng của việc chuyển đổi nghề nghiệp (trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây cảnh...) đến đời sống hộ gia đình

Thực trạng phát triển làng nghề (nghề gốm, đồ gỗ mỹ nghệ...) ở khu vực nông thôn, những thuận lợi và khó khăn trong phát triển làng nghề, vai trò của nghề đối với đời sống kinh tế hộ gia đình.

Tác động công nghiệp hóa đến việc làm người dân nông thôn

Vấn đề liên quan đến thanh niên, sinh viên:

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên

Ảnh hưởng của mạng xã hội tới lối sống thanh niên/sinh viên

Quan niệm về tình yêu đồng giới

Văn hóa thanh niên/sinh viên trong môi trường học đường.

Gia đình:

Mâu thuẫn, xung đột, bạo lực gia đình

Vai trò cộng đồng của phụ nữ trong gia đình nông thôn

Khác biệt giới về hoạt động sản xuất nông nghiệp trong các gia đình nông thôn.

 

3

Trần Thanh Hương

SĐT:0986 060 192

 

Email: thanhhuong1410@gmail.com

Vấn đề nghiên cứu nông thôn:

Gia đình, hệ giá trị gia đình, chức năng gia đình nông thôn

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình nông thôn, sự biến đổi mối quan hệ vợ chồng trong xã hội hiện nay (quyền quyết định, phân công lao động, chủ gia đình)

Quan niệm lựa chọn bạn đời, hôn nhân của thanh niên

Vấn đề sinh con trong gia đình nông thôn

Đô thị hóa tác động đến đời sống của người nông dân, loại hình giải trí trong thanh niên.

Tổ chức xã hội dân sự trong nông thôn

Sinh kế, lối sống của hộ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa – HĐH

Vấn đề thanh niên: văn hóa thanh niên, xã hội hóa chính trị trong thanh niên, giải trí thanh niên, lao động việc làm của thanh niên.

Vấn đề giới

Phân công lao động trong gia đình trí thức, bạo lực gia đình

Bất bình đẳng giới/ khác biệt giới

Định kiến giới, quyền lực giới trong gia đình

Vấn đề đô thị

Công nhân trong khu công nghiệp (đặc điểm, thu nhập, uy tín trong công việc)

Đời sống của người dân đô thị trong khu chung cư, gia đình đô thị, môi trường đô thị, tệ nạn xã hội ở đô thị.

 

III

Bộ môn Tư tưởng HCM

1

Nguyễn Đắc Dũng

nddung@vnua.edu.vn

0914.675.335

1.Văn hóa, phong tục, tập quán thành thị, nông thôn và vùng dân tộc thiểu số

-Lễ hội truyền thống: thực trạng, giá trị, những vấn đề đặt ra.

-Phong tục cưới hỏi.

-Phong tục tang ma.

-Biến đổi gia đình.

-Xung đột gia đình và bạo lực trong gia đình.

-Vai trò của các thiết chế chính thức và phi chính thức.

-Nhu cầu văn hóa ở thành thị, nông thôn.

-Các loại hình văn hóa truyền thống: thực trạng, giá trị, xu hướng vận động.

2.Kinh tế, việc làm, phúc lợi nông thôn

-Dồn điền, đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn.

-Làng nghề và vấn đề môi trường ở làng nghề.

-Liên kết – hợp tác trong sản xuất nông nghiệp: mô hình, cách thức, những thời cơ, thách thức.

-Tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

-Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp.

2

Trần Thị Mai

ttmai@vnua.edu.vn; đt: 0916423708

1.Tác động của chính sách dồn điền, đổi thửa đối với đời sống hộ gia đình.

2. Giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh phổ thông.

3. Vai trò của các đoàn thể xã hội trong việc hòa giải mâu thuẫn gia đình.

4.Thói quen sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn của người dân.

5. Thói quen tự chữa trị khi mắc bệnh của người dân.

6. Đầu tư của cha mẹ vào việc học tập của con cái.

7. Thái độ của người dân đối với Hội Đức Thánh Chúa trời Mẹ.

Chú ý: Đề nghị các sinh viên lựa chọn đề tài, GVHD và nộp về Văn phòng khoa bản cứng Đăng kí đề tài (Mẫu trên Web khoa), hạn đến 11h ngày Thứ 2 (4/6/2018)

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm

Thống kê truy cập

2915765
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
1105
258
4967
2909329
6716
8090
2915765
IP của bạn: 54.90.204.233
Hôm nay là: 2019-02-16