test.gif

----------------------------------------

 ------------------------------------------

DH-Nong-nghiep-VN-43a83

 

--------------------------------------------

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơ đồ tổ chức

Cấu trúc TT. ĐBCL

sodo

TT. ĐBCL có 10 cán bộ, nhân viên gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, tư vấn và 7 nhân viên. TT.ĐBCL hình thành 2 nhóm chính là Quản lý chất lượng (quality management – QM) và Đảm bảo chất lượng (Quality assurance – QA) và trong đó, có 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có trưởng nhóm và 2 thành viên:

Nhóm QM: phụ trách và quản lý ISO của Học viện và phát triển các công cụ ĐBCL (vd. Sổ tay ĐBCL, quy trình, quy định và công cụ ĐBCL …)

Nhóm QM 2: phụ trách khảo sát, thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các bên liên quan: sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng…. 

Nhóm QA 1: phối hợp với Ban QLĐT trong phát triển các chương trình đào tạo (CTĐT); chịu trách nhiệm tự đánh giá và kiểm định ngoài các CTĐT.

Nhóm QA 2: phụ trách tự đánh giá và kiểm định ngoài Học viện; xếp hạng Học viện. 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 043.876.0301    Số fax : 043.876.0301

Website : http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.