test.gif

----------------------------------------

 ------------------------------------------

DH-Nong-nghiep-VN-43a83

 

--------------------------------------------

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cơ cấu nhân sự

                                                         BAN LÃNH ĐẠO

 

Phó Giám Đốc

Phụ trách

C Minh Hang 

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng

Phó Giám đốc phụ trách

Điện thoại : 04-38760406

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách chung

Trực tiếp phụ trách: công tác lập kế hoạch, chiến lược phát triển, xây dựng văn bản về ĐBCL, nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nguồn lực cho công tác ĐBCL và KĐCL giáo dục, vị trí "quản lý chất lượng giáo dục" và "quản lý cơ sở dữ liệu, tổng hợp".

Kiêm nhiệm công tác giảng dạy.

 

Phó Giám đốc

c.hang

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 04-386760406

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trực tiếp phụ trách, điều hành các hoạt động ĐBCL liên quan đến tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Vị trí việc làm đo lường và phát triển công cụ đảm bảo chất lượng; hoạt động xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo POHE;

Phối hợp với Giám đốc Trung tâm trong xây dựng tầm nhìn, chiến lược và các kế hoạch hoạt động của Trung tâm; Ban Quản lý đào tạo trong xây dựng và phát triển các CTĐT của Học viện;

Giải quyết các công việc khi Giám đốc đi công tác.

 

 

    ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

 

Chuyên viên

C nguyet

Ths. Lưu Thị Nguyệt

Điện thoại: 04-38760301

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực hiện công tác đo lường và phát triển công cụ đảm bảo chất lượng; xây dựng, quản lý và theo dõi vận hành hệ thống ĐBCL bên trong;

Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan đến các lĩnh vực công tác;

Làm các báo cáo/quy định về công việc liên quan;

Hỗ trợ công tác khác theo phân công của Giám đốc.

 

Chuyên viên

c Thu

CN: Nguyễn Thị Thu

Điện thoại: 04-38760301

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực hiện công tác văn thư, soạn thảo, tiếp nhận và lưu trữ các văn bản đi và đến; quản lý tài sản của đơn vị; chấm công lao động;

Làm các báo cáo/quy định về công việc liên quan;

Là đầu mối triển khai tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn của Trung tâm;

Hỗ trợ công tác đánh giá chất lượng giáo dục: tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Học viện; phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục; quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

Hỗ trợ công tác khác theo phân công của Giám đốc.

 

Chuyên viên

C hau

CN: Bùi Thị Hậu

Điện thoại: 04-38760301

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục: tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT); xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT;

Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan đến các lĩnh vực công tác;

Làm các báo cáo/quy định về công việc liên quan;

Hỗ trợ công tác đo lường và phát triển công cụ ĐBCL ;

Hỗ trợ công tác khác theo phân công của Giám đốc.

 

Chuyên viên

My

CN. Phan Vũ Quỳnh My

Điện thoại: 04-38760301

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực hiện công tác thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan;

Hỗ trợ công tác đánh giá chất lượng giáo dục: tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT); xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT; đo lường và phát triển công cụ đảm bảo chất lượng;

Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan đến các lĩnh vực công tác;

Làm các báo cáo/quy định về công việc liên quan;

Hỗ trợ công tác khác theo phân công của Giám đốc.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 043.876.0301    Số fax : 043.876.0301

Website : http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.