test.gif

----------------------------------------

 ------------------------------------------

DH-Nong-nghiep-VN-43a83

 

--------------------------------------------

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan

I. Kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Học kỳ II năm học 2013 - 2014

Học kỳ I năm học 2014 -2015

II. Kết quả lấy ý kiến phản hổi của sinh viên mới tốt nghiệp về CTĐT

- Đợt TN tháng 5 năm 2014

Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 043.876.0301    Số fax : 043.876.0301

Website : http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.