test.gif

----------------------------------------

 ------------------------------------------

DH-Nong-nghiep-VN-43a83

 

--------------------------------------------

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản cấp học viện

BỘ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT

Tên Quy định

1

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC

2

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng công tác của CBVC

3

Quy định về kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí

4

Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

5

Quy định về dạy và học đại học hệ VLVH

6

Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

7

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

8

Quy định về quản lý hoạt động KHCN

9

Quy định về sở hữu trí tuệ

10

Quy định về quản lý các hợp đồng

11

Quy định về chấm thi tuyển sinh của Trường

12

Quy định về công tác hợp tác quốc tế

13

Quy định về văn hóa công sở

14

Quy định quản lý công lao động nghĩa vụ xây dựng trường của người học

15

Quy định về quản lý đất đai và công sở

16

Quy định về quản lý tài sản

17

Quy định về quản lý khu túc xá và sinh viên nội trú

18

Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại trường

19

Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính

20

Quy định về công tác sinh viên

21

Quy định về công tác chăm sóc sức khỏe và y tế học đường

22

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

23

Quy định về thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang đối với CBVC, người lao động hợp đồng, thân nhân của CBVC và sinh viên

24

 Quy  định về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo

25

Quy định về công tác lưu trữ

26

Quy định về việc sử dụng ô tô công

27

Quy định về hội họp, lễ khai giảng, lễ kỷ niệm

28

Quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm, viện, công ty

29

Quy định về in sao đề thi tuyển sinh (lưu hành nội bộ)

30

Quy định về các quy trình tổ chức thi và chấm thi B1

31

Quy định về quản lý hoạt động của các khu dịch vụ

32

Quy định hoạt động của Tạp chí Khoa học và Phát triển

33

Quy  định về cung cấp thông tin và phát ngôn

34

Quy định về phân công quản lý đào tạo

35

Quy định về chế độ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

36

Quy định về quản lý và sử dụng giảng đường

37

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

38

Quy định về thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

39

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng

40

Quy định về xây dựng, quản lý và in sao đề thi

41

Quy định về chế độ thỉnh giảng

42

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ viên chức

43

Quy định về Quản lý và sử dụng nghĩa trang Gò Cung Bắc

44

Quy định về khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu

45

Quy định về công tác văn thư, hành chính

46

Quy định về đánh giá cán bộ công chức

47

Quy chế chi tiêu nội bộ

48

Quy định về tổ chức của Trường

49

Quy định về công tác giáo trình

50

 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

51

 Quy định về chấm thi tập trung

52

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 043.876.0301    Số fax : 043.876.0301

Website : http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.