test.gif

----------------------------------------

 ------------------------------------------

DH-Nong-nghiep-VN-43a83

 

--------------------------------------------

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mở hệ thống lấy ý kiến online

 

THÔNG BÁO

V/v Mở hệ thống online (lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng sẽ mở hệ thống lấy ý kiến online (lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên), kế hoạch như sau:

Thời gian: Từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 30/7/2018

Nội dung: Lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên đối với những học phần đã học trong học kỳ II năm học 2017-2018.

Cách thực hiện: người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn/xem điểm/đánh giá giảng dạy/đăng nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học trước khi được xem điểm.

* Lưu ý: Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

- Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về HĐGD của giảng viên (học phần lý thuyết): dành cho học viên cao học;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về HĐGD của giảng viên (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình đào tạo thường;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao;

- Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE (học phần lý thuyết): dành cho sinh viên chương trình POHE;

Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với cô Thu - Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0979.082.708 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên­ đến toàn thể người học của khoa.

Trân trọng cảm ơn!

      Nơi nhận:

      - Các khoa chuyên môn;   

       - Lưu: ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Trần Thị Minh Hằng

(Đã ký)

  

Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 043.876.0301    Số fax : 043.876.0301

Website : http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.