Nội dung chính

CHECK MAIL

Email:  
Password:  
 

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Khoa học Sự sống Van Hall Larenstein (VHL)

- Trình độ đào tạo:  Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Các ngành học được tham gia tuyển chọn: Khoa học cây trồng, Rau hoa quả cảnh quan, Quản trị kinh doanh nông nghiệp.

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình liên kết 2+2 đào tạo kỹ sư nông học, rau – hoa quả - cảnh quan và  cử nhân quản lý kinh doanh nông nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức, có sức khoẻ tốt và có năng lực chuyên môn về khoa học cây trồng, cảnh quan và khoa học quản lý kinh doanh nông nghiệp, thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy-học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

 - Thời gian đào tạo: 4 năm (bao gồm cả thời gian các khoá học bổ trợ tiếng Anh), trong đó 2 năm đầu học tại HVNNVN (theo chương trình của HVNNVN) và 02 năm cuối học tại đại học Khoa học Sự sống VHL (theo chương trình của VHL).

- Hình thức cấp bằng: Đại học VHL cấp bằng đại học

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đang học năm thứ 1,2 các ngành Khoa học cây trồng, Rau hoa quả cảnh quan, Quản trị kinh doanh nông nghiệp.

- Điều kiện nhập học:

+ Để nhập học năm thứ 3 (giai đoạn cuối bậc đại học) sinh viên HVNNVN phải hoàn thành 02 năm đào tạo theo chương trình đặc biệt của HVNNVN và được VHL chấp nhận thông qua phỏng vấn vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm;

+ Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế là một phần của phỏng vấn xét tuyển: IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 điểm.

+ Năm học mới tại VHL vào đầu tháng 9 hàng năm. Sau 02 năm học tập tại VHL, sinh viên nhận bằng cử nhân được Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục Hà Lan và Flanders (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders - NVAO) công nhận quốc tế.

- Học phí: 2 năm học tại HVNNVN theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phí 2 năm cuối tại tại VHL là 6.500 euro/năm.

 

Viết bởi Ban HTQT