Nội dung chính

CHECK MAIL

Email:  
Password:  
 

Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVNNVN) với Đại học Trường Giang

 

Website: http://www.vnua.edu.vn/default.asp?cid=12&ID=3310

Ngành đào tạo

Nông nghiệp Khoa học và Đời sống
Kỹ thuật Cơ khí Thông tin điện tử
Tin học Hoá chất
Môi trường Quản lý, Kinh tế

Trình độ đào tạo

1. Đào tạo đại học

     1. 1.    Các chương trình 1+1+3: Năm thứ nhất học chuyên môn tại HVNNVN, năm thứ hai nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng hán, sau đó tiến hành 3 năm học tập cùng chuyên ngành đã học ở HVNNVN;

    1. 2.    Các chương trình 2+1+2: Năm thứ nhất, thứ hai học chuyên môn tại HVNNVN, năm thứ ba nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng Hán, sau đó tiến hành 2 năm học tập cùng chuyên ngành đã học ở HVNNVN;

    1. 3.    Các chương trình 1+4: Năm thứ nhất nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng Hán, sau đó học bốn năm chuyên ngành.

2. Đào tạo Sau Đại học

    2. 1.      Đào tạo cao học 1+3: Vào học một năm miễn phí tiếng Hán và ba năm học chuyên môn tại ĐH Trường Giang.

    2. 2.      Đào tạo Tiến sỹ 1+(3-5): Vào học một năm miễn phí tiếng Hán và ba đến năm năm học chuyên môn tại ĐH Trường Giang.

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.

- Hình thức cấp bằng: Do Đại học Trường Giang cấp bằng

- Đối tượng tuyển sinh:

  • Sinh viên đang học đại học tại HVNNVN (đối với các hình thức liên kết 1+1+3 và 2+1+2);
  • Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương (đối với các chương trình 1+4);
  • Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương có bảng điểm đại học để minh chứng (đối với hình thức đào tạo cao học 1+3 và đào tạo Tiến sỹ 1+(3-5)).

Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ quốc tế chuyên ngành Kinh tế và Xã hội học nông thôn

Website: Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ quốc tế chuyên ngành Kinh tế và Xã hội học nông thôn

- Trình độ đào tạo:  Cao học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chuyển giao những khả năng đào tạo về kinh tế và xã hội học nông thôn để nâng cao trình độ cán bộ của các nước thuộc tiểu khu vực (Việt-Nam, Campuchia và Lào), tích hợp các quy mô kinh tế, xã hội và môi trường trong việc xác định những chính sách phát triển nông thôn và trong bối cảnh phát triển bền vững. Đặc biệt tăng cường khả năng phân tích, đánh giá về phát triển nông thôn cho học viên sau đại học.

- Thời gian đào tạo: 1 năm, trong đó có 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng làm luận văn

- Khối lượng kiến thức toàn khoá: Khung chương trình đào tạo thạc sỹ quốc tế “Kinh tế xã hội học nông thôn” được thiết kế với tổng thời gian đào tạo là 1 năm. Chương trình đào tạo gồm 60 tín chỉ, trong đó 20 tín chỉ làm luận văn tốt nghiệp. Tiếng Anh được sử dụng trong học tập, giảng dạy và luận văn. Giảng viên là các GS, TS của các Trường Đại học Bỉ, Pháp và trong khu vực.

- Hình thức cấp bằng: Do đại học Liege và HVNNVN đồng cấp bằng.

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên được tuyển chọn theo 3 tiêu chí: tiếng Anh (tối thiểu TOEFL 450 hoặc tương đương); quá trình đào tạo và kinh nghiệm công tác (thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, kinh tế và xã hội học); ưu tiên nữ. Mỗi khóa học có 15 suất học bổng do Dự án tài trợ (gồm 2 lượt vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí và miễn phí đào tạo)

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Khoa học Sự sống Van Hall Larenstein (VHL)

- Trình độ đào tạo:  Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Các ngành học được tham gia tuyển chọn: Khoa học cây trồng, Rau hoa quả cảnh quan, Quản trị kinh doanh nông nghiệp.

Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình Quản lý kinh doanh nông nghiệp đào tạo cử nhân quản lý kinh doanh nông nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức, có sức khoẻ tốt và có năng lực chuyên môn về khoa học quản lý kinh doanh nông nghiệp, thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy-học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

Chuyên mục phụ