Quy trình

QUY TRÌNH BIỂU MẪU
QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ (QT21)

 QT_021_HTQT_BM01

 QT_021_HTQT_BM02

 QT_021_HTQT_BM03

 QUY TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ (QT22)

 QT_022_HTQT_BM01

 QT_022_HTQT_BM02

 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ (NĐT) (QT23)

 QT_023_HTQT_BM01

 QT_023_HTQT_BM02

 QUY TRÌNH THAM GIA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP (QT24)

 QT_024_HTQT_BM01

 QT_024_HTQT_BM02

QUY TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP (QT25)

QT_025_HTQT_BM01

 QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP (QT26)

 QT_026_HTQT_BM01

QT_026_HTQT_BM02

QT_026_HTQT_BM03

 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP QUỐC GIA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP (QT27)  
 QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP (QT28)  
QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỦ NHIỆM THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP (QT29)

 QT_029_HTQT_BM01

QT_029_HTQT_BM02

QT_029_HTQT_BM03

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP (QT30)  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NĐT, HTSPĐP (QT31)  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TÊN, MỤC TIÊU, SẢN PHẨM CỦA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP (QT32)  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MUA SẮM NGUYÊN VẬT LIỆU NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP (QT33)  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁ NHÂN THAM GIA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP (QT34)  
 QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐOÀN RA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP (QT35)  
 QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MUA SẮM MÁY MÓC NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP (QT36)  
 QUY TRÌNH ĐIỂU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ NĐT, HTSPĐP (QT37)  
 QUY TRÌNH NGHIỆM THU CHUYÊN ĐỀ THUỘC NĐT, HTSPĐP (QT38)  QT_038_HTQT_BM01
 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP (QT39)  
QUY TRÌNH THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP (QT40)  

 

Danh sách dự án HTQT

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 1998-2011


Stt 
(No.)

Tên chương trình, dự án
 (Project Title)

Tổ chức tài trợ
(Sponsors)

Thời gian thực hiện 
(Time Period)

Tổng kinh phí 
(Budget)

1

Nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp nương rãy tổng hợp ở miền núi phía Bắc Việt Nam

Quỹ Ford

1998 - 2007

29.000 USD

2

Cải thiện mối quan hệ giữa phát triển đô thị, phát triển nghề vườn và bảo vệ môi trường ở khu vực ngoại thành Hà Nội, Việt Nam

Ủy Ban Châu Âu

2002-2006

110.000 USD

3

Trợ giúp các trường đại học về “Quy hoạch và Quản lý Môi trường” ở Campuchia, Lào và Việt Nam (USEPAM)

DANIDA

2002 - 2007

400.000 USD

4

Quản lý canh tác nương rẫy ở Đông Nam Á

Quỹ Ford

2003-2009

324.000 USD

5

"Tư vấn và điều phối trong hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên thiệt thòi của một số trường đại học Việt Nam"-PHE

The Ford Foundation (Office for Vietnam and Thailand)

2004-2010

1.429.000 USD

6

"Cải thiện việc quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp vùng đầu nguồn lưu vực sông Cả"

The Rockefeller Foundation

2005-2008

 149.000 USD

7

Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan

2005-2009

1.027.964.160 VNĐ

8

Nâng cao năng lực trong kinh tế và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho Việt Nam

Tổ chức CARD 

2006-2008

300,000 AUS

9

Bảo tồn tài nguyên di truyền nông nghiệp

Ủy ban Châu Âu

2006-2008

28.000 USD

10

Hỗ trợ kỹ thuật và phương pháp phát triển kỹ thuật nông nghiệp, môi trường và cơ khí

Trường Đại học Khoa học và Đời sống Prague, Cộng hoà Séc

2006-2010

51.386 USD

11

ASIA-link: Phát triển chương trình đào tạo-quản lý chuỗi cung ứng và công nghệ sau thu hoạch cho rau quả thực phẩm

Asia link- EU tài trợ với sự phối hợp của 4 đối tác châu Âu và 3 đối tác châu Á

2007-2010

63.775 EUR

12

Quản lý tài nguyên nước

 

2007-2010

87.000 USD

13

Chương trình UPLAND

Quỹ nghiên cứu quốc gia Đức (DFG)

2007-2011

402,631

14

Tìm hiểu vấn đề mâu thuẫn và hợp tác trong quản lý nước địa phương

Viện nghiên cứu quốc tế Đan Mạch

2007-2011

94.748 USD

15

Hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa thượng nguồn và hạ nguồn Burundi và Việt Nam

 - Khoa xã hội học và nhân văn, Trường đại học Burundi
 - Bộ môn kinh tế và PTNT, Trường Đại học Nông nghiệp Gembloux

2008-2009

214.260 USD

16

Đào tạo về lập kế hoạch và quản lý môi trường - TOTEPAM

Chương trình Hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường Việt Nam- Đan Mạch (DCE)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2008-2011

 390.000 USD

17

Chương trình hợp tác Đại học thể chế giữa Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Hội đồng liên đại học khối Pháp ngữ (Bỉ)

Ủy ban đại học vì sự phát triển  (CUD), Vương quốc Bỉ

2008-2013

4.900.000 USD

18

Chương trình MEKARN

MEKARN, Thụy Điển

2009-2011

50.000 USD

19

Dự án Thạc sỹ Kinh tế và Xã hội học Nông thôn

Ủy ban đại học vì sự phát triển  (CUD), Vương quốc Bỉ

2009-2012

534.893 EUR

20

Phát triển cây nhiên liệu trên đất suy thoái và ô nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Viện Nghiên cứu Alterra, trường ĐH Wageningen, Hà Lan

2010-2013

182.000 USD

21

Sản xuất rau an toàn ở Campuchia và Việt Nam: Phát triển mạng lưới HARE để cải thiện thu nhập, sức khỏe và môi trường địa phương cho nông dân và Chương trình khuyến nông sau thu hoạch tổng hợp cho Campuchia và Việt Nam

Chương trình hợp tác với HortCRSP, Hoa Kỳ

2010-2013

123.438 USD

22

Dự án Phát triển cây trồng cải tiến cho Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam (DCG)

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ

2010-2015

3.000.000 USD

23

Tác động của việc giảm phát khí thải nhà kính gây ra do mất rừng, suy thoái rừng và tăng nguồn dự trữ Cacbon

Ủy ban Châu Âu

2011-2015

124.600 USD


Chuyên mục phụ