Giải quyết khiếu nại
   Display # 
1 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Administrator 447
2 Thông tư quy định quy trình tiếp dân Administrator 513
3 Thông tư về Quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Administrator 515
4 Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Administrator 789
5 Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI Administrator 506
 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review