• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ký túc xá trong trường

Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có ..... khu ký túc xá với tổng diện tích ....do Trung tâm Dịch vụ trường học đang quản lý sử dụng. Bao gồm các khu nhà : A1, A2, B2, B3, B4, C1, C2, C3.

Chi tiết tình hình chỗ ở tại ký túc xá