Thông báo số 23: V/v thu tiền học phí học kỳ 1 , năm học 2018 - 2019 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 09:08

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 23/TB-TCKT                                                           Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018                                          THÔNG BÁO

              V/v thu tiền học phí học kỳ 1 , năm học 2018 - 2019 đối với nghiên cứu sinh 


            Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 22: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 09:04

 

     BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 22/TB-TCKT                                                           Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018


                                                                  THÔNG BÁO

                       V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2018 - 2019  đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các đơn vị có lớp phối hợp đào tạo.

Hình thức nộp: học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, Học viện tiếp tục thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 21: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2018 – 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 09:01

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 21/TB-TCKT                                                           Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 


                                       THÔNG BÁO

             V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2018 – 2019          

 

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

            Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.

Đọc thêm...
 
Thông báo mức thu học phí năm học 2018-2019
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 08:55

Quyết định về mức thu học phí năm học 2018-2019 (File đính kèm)

 
Thông báo số 16: Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2017 - 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 01:37

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

        PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

              Số :  16/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 12  tháng  06  năm 2018

 

                                              THÔNG BÁO

                                   Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng

                        trong kì hè, năm học 2017 - 2018 (từ 12/06/2018 đến 20/07/2018)

           1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2017 – 2018, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quyết định 3660/QĐ-HVN ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đọc thêm...
 


Trang 3 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541